Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Önálló projekt II. (KHTMT2LTND)

Tantárgykód: KHTMT2LTNDKredit: 3
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Heti óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 2
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Oktatási cél:Gyakorlati ismeretek megszerzése a témakörökben megjelölt összetevőkben.
A tananyag:Önálló laborfeladat elvégzése konzulenssel egyeztetett feladatterv szerint.
Konzultáció témaköreAlkalomÓra
Konzulensválasztás, témaegyeztetés12
Feladatterv kidolgozás és leadás az intézeti adminisztrátornál 22
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint32
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint42
Első részfeladat megoldás beszámoló52
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint62
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint72
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint82
Második részfeladat megoldás beszámoló92
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint102
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint112
Feladat leadása a konzulensnél122
Javítások, korrekciók a konzulens észrevételei alapján132
Beszámoló, prezentáció142
Félévközi követelmények

Az ütemezett feladatok végrehajtása, a feladat megoldásnak beadása, beszámoló, prezentáció.

A második héten leadott feladatterv hiányában a hallgató letiltásra kerül.

A feladatot a szorgalmi időszakban kell megszerezni, a vizsgaidőszakban nincs pótlási lehetőség.

Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: