Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Médiatechnológia II. labor (KHTMT22TND)

Tantárgykód: KHTMT22TNDKredit: 4
Angol cím: Mediatechnology II. laboratory
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Tóth Zoltán Géza
Heti óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 3
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Oktatási cél:Az oktatás célja, hogy a hallgatók átfogó ismereteket és áttekintést kapjanak a médiatechnológia tudományterületéről. A tantárgy gyakorlati tudást társít a Médiatechnológia II. elméleti tantárgyhoz.
A tananyag:(mérési beosztás szerint)
Labormérés témaköreAlkalomÓra
Lan és IP csomagok vizsgálata.16
VoIP forgalom QoS mérése.26
IPTV mérés (1.)36
VoIP híváskezelés és H323 protokoll vizsgálata.46
IPTV mérés (2.)56
VoIP híváskezelés, SIP és RTP protokollok vizsgálata.66
Félévközi követelmények

A laboratóriumi gyakorlatokon a részvétel kötelező. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, a félévi követelményeket nem teljesítette, ezért nem kap aláírást, letiltjuk, nem pótolhat.

A laboratóriumi gyakorlat megkezdése előtt a felkészülést a laborvezető oktató beugró ZH-val ellenőrzi. Sikertelen ZH esetén a labormérés nem kezdhető meg. A zárthelyin semmilyen elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható.

Az órai munka, valamint a leadott mérési jegyzőkönyv alapján a mérésvezető oktató az elért eredményt értékeli.

A laboratóriumi gyakorlat teljesítése akkor tekinthető sikeresnek, ha minden mérés elvégzése megtörtént és azok eredménye külön-külön elérte az elégséges szintet.

Vizsga módjaKötelező irodalom: Ferenczy Pál: Video és hangrendszerek, jegyzetszám: BME: 51418Hazai István: A digitális televíziózás szolgáltatásaiPusztai Gábor: Digitális videotechnika, jegyzetszám: 2008https://www.rfc-editor.org/ anyagai
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: