Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Médiatechnológia II. (KHTMT21TND)

Tantárgykód: KHTMT21TNDKredit: 5
Angol cím: Mediatechnology II.
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Heti óraszámElmélet: 4
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Oktatási cél:Stúdió technikai alapok és a modern médiatovábbítási módszerek ismertetése.
A tananyag:Hangtan, akusztikai és hangtechnikai alapok. Hangok és zajok csoportosítása. Elektroakusztikus átalakítók, mikrofonok, működési elve és csoportosítása, sztereó mikrofonrendszerek, hangszórók, típusai. Hangstúdió felépítése, hangút és hangtechnikai eszközök jellemzői, keverőpultok, effektek működése, csatlakozó és kábel típusok. Videostúdió felépítése, eszközei, mozgókép rögzítése (kamerák működése, képérzékelők, világítás). Digitális videószerkesztés alapjai, vágás fogalmak, filmnyelvi alapok, lineáris és non-lineáris vágás, editáló szoftverek
Internetes átvitel alapfogalmai, LAN eszközök felépítése, VLAN, QoS.
Médiaforgalom minőségbiztosításának eszközei: a forgalom szabályozásának eszközei (Traffic policing, traffic shaping, scheduling).
QoS eljárások, protokollok.
Egyes és többesadású Internet protokollok jellemzői.
Médiaszolgáltatásban alkalmazott IP alapú protokollok.
IP és MPLS gerinchálózatok.
Voice over IP (VoIP) alkalmazások, protokollok.
Előadás témaköreHétÓra
Hangtan, akusztikai és hangtechnikai alapok. Hangok és zajok csoportosítása.14
Elektroakusztikus átalakítók, mikrofonok, működési elve és csoportosítása, sztereó mikrofonrendszerek, hangszórók, típusai.24
Hangrögzítő eszközök. Alkalmazott tömörítések.34
Hangstúdió felépítése, hangút és hangtechnikai eszközök jellemzői, keverőpultok, effektek működése, csatlakozó és kábel típusok.44
Videostúdió felépítése, eszközei, mozgókép rögzítése (kamerák működése, képérzékelők, világítás)54
Digitális videószerkesztés alapjai, vágás fogalmak, filmnyelvi alapok, lineáris és non-lineáris vágás, editáló szoftverek.64
Nagy ZH74
Az Internet Protocol (IPv4, IPv6) működése, címzés, protokoll elemek, segédprotokollok (ARP, DHCP). IP rendszerek működése, útválasztás, tartománynevek használata, DNS.84
Helyi hálózati (LAN) megoldások, az Ethernet és utódai működése. Második rétegbeli címzések, LAN eszközök, Virtual LAN.94
IP szolgáltatásminőség (Quality of Service, QoS) biztosítása. IntServ és DiffServ eljárások. A forgalomszabályozás eszközei (traffic shaping, traffic policing, scheduling módszerek).104
IP egyes- és többesadás (unicast és multicast) jellemzők. Útválasztási problémák az eljárások használatakor.114
Médiaszolgáltatásban alkalmazott IP alapú protokollok (RTP, RTCP).124
IP és MPLS gerinchálózatok jellemzői. MPLS hálózatok működése, címkeverem, címkecsere eljárások. Nagy ZH134
Voice over IP rendszerek működése, rendszertechnikája.Session Initiation Protocol (SIP) működése. SIP-et használó VoIP rendszerek felépítése, működése. A DNS és a VoIP kapcsolata.144
Félévközi követelmények

A félév során két zárthelyi van, amit kötelező megírni legalább elégséges eredménnyel. Sikertelen zárthelyi/zárthelyik esetén a félév utolsó hetében egy pót HZ-val lehet megszerezni az aláírást.

Az előadásokon kötelező a részvétel, így maximum az órák 30%-ról lehet hiányozni.

A pótlás módja:

Amennyiben a pótZH sikertelen, akkor vizsgaidőszakban egy darab aláíráspótló vizsga lesz kiírva a TVSZ-nek megfelelően.

Vizsga módja

Írásbeli és szóbeli vizsga.

Kötelező irodalom: Ferenczy Pál: Video és hangrendszerek, jegyzetszám: BME: 51418Pusztai Gábor: Digitális videotechnika, jegyzetszám: 2008Záruba Károly: A hang- és képrögzítés alapjai, jegyzetszám: 2002
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: