Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Önálló projekt I. (KHTMT1LTND)

Tantárgykód: KHTMT1LTNDKredit: 4
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Heti óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 2
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Oktatási cél:Gyakorlati ismeretek megszerzése a témakörökben megjelölt összetevőkben.
A tananyag:Önálló laborfeladat elvégzése konzulenssel egyeztetett feladatterv szerint.
Konzultáció témaköreAlkalomÓra
Konzulensválasztás, témaegyeztetés.12
Feladatterv kidolgozás és leadás az intézeti adminisztrátornál.22
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.32
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.32
Első részfeladat megoldás beszámoló.42
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.52
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.62
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.72
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.82
Második részfeladat megoldás beszámoló.92
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.102
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.112
Feladat leadása a konzulensnél.122
Javítások, korrekciók a konzulens észrevételei alapján.132
Beszámoló, prezentáció.142
Félévközi követelmények

Az ütemezett feladatok végrehajtása, a feladat megoldásnak beadása, beszámoló, prezentáció.
A második héten leadott feladatterv hiányában a hallgató letiltásra kerül.

A pótlás módja: A feladatot a szorgalmi időszakban kell megszerezni, a vizsgaidőszakban nincs pótlási lehetőség.


Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: