Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Médiatechnológia I. labor (KHTMT12TND)

Tantárgykód: KHTMT12TNDKredit: 4
Angol cím: Mediatechnology I. laboratory
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Tóth Zoltán Géza
Heti óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 3
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Oktatási cél:Az oktatás célja, hogy a hallgatók átfogó ismereteket és áttekintést kapjanak a médiatechnológia tudományterületéről. A tantárgy gyakorlati tudást társít a Médiatechnológia I elméleti tantárgyhoz.
A tananyag:(mérési beosztás szerint)
Labormérés témaköreAlkalomÓra
Rádió KF fokozatának vizsgálata.16
Sztereó hang átviteli mérések.26
Video átviteli lánc vizsgálata.36
TV hangcsatorna amplitúdó frekvencia karakterisztika mérése.46
Elektromágneses kompatibilitás vizsgálata.56
Kábeles jeltovábbító sáverősítő keresztmodulációs minősítése,66
Félévközi követelmények

A laboratóriumi gyakorlatokon a részvétel kötelező. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, a félévi követelményeket nem teljesítette, ezért nem kap aláírást, letiltjuk, nem pótolhat.

A laboratóriumi gyakorlat megkezdése előtt a felkészülést a laborvezető oktató beugró ZH-val ellenőrzi. A zárthelyin semmilyen elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható. Sikertelen ZH esetén a labormérés nem kezdhető meg. Az órai munka, valamint a leadott mérési jegyzőkönyv alapján a mérésvezető oktató az elért eredményt értékeli.

A laboratóriumi gyakorlat teljesítése akkor tekinthető sikeresnek, ha minden mérés elvégzése megtörtént és azok eredménye külön-külön elérte az elégséges szintet.

Vizsga módja


Kötelező irodalom: Ferenczy Pál: Video és hangrendszerek, jegyzetszám: BME: 51418Walter Fischer: A digitális műsorszórás alapjaiHazai István: A digitális televíziózás szolgáltatásaiPusztai Gábor: Digitális videotechnika, jegyzetszám: 2008Záruba Károly: A hang- és képrögzítés alapjai, jegyzetszám: 2002ETSI EN 301 357-1
Ajánlott irodalom: Jákó Péter: Digitális hangtechnika
Utolsó módosítás: