Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Önálló projekt II. (KHTMM2LTND)

Tantárgykód: KHTMM2LTNDKredit: 3
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Heti óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 2
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Oktatási cél:Gyakorlati ismeretek megszerzése a témakörökben megjelölt összetevőkben.
A tananyag:Szabadon választott gyakorlati példán keresztül az önálló komplex problémamegoldó mérnöki gondolkodás kifejlesztése a hallgatókban. A választható projekt feladatok ismertetése. A feladathoz kapcsolódó szakirodalom felkutatása, tanulmányozása, rendszerezése. A feladat megoldásához szükséges részletes ütemterv elkészítése. A feladat részletes kidolgozása, a hozzá kapcsolódó mérésekkel, számításokkal együtt. Az elvégzett feladat dokumentálása. Az önálló projekt készítése során szerzett tapasztalatok elemzése, értékelése.
Labormérés témaköreAlkalomÓra
Konzulensválasztás, témaegyeztetés.12
Feladatterv kidolgozás és leadás az intézeti adminisztrátornál.22
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.32
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.42
Első részfeladat megoldás beszámoló.52
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.62
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.72
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.82
Második részfeladat megoldás beszámoló.92
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.102
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.112
Feladat leadása a konzulensnél.122
Javítások, korrekciók a konzulens észrevételei alapján.
132
Beszámoló, prezentáció.142
Félévközi követelmények

Az ütemezett feladatok végrehajtása, a feladat megoldásnak beadása, beszámoló, prezentáció.
A második héten leadott feladatterv hiányában a hallgató letiltásra kerül.

A pótlás módja:
A feladatot a szorgalmi időszakban kell megszerezni, a vizsgaidőszakban nincs pótlási lehetőség.

Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: