Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Önálló projekt II. (KHTMM2LTLD)

Tantárgykód: KHTMM2LTLDKredit: 3
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Féléves óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 16
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Oktatási cél:Gyakorlati ismeretek megszerzése a témakörökben megjelölt összetevőkben.
A tananyag:Szabadon választott gyakorlati példán keresztül az önálló komplex problémamegoldó mérnöki gondolkodás kifejlesztése a hallgatókban. A választható projekt feladatok ismertetése. A feladathoz kapcsolódó szakirodalom felkutatása, tanulmányozása, rendszerezése. A feladat megoldásához szükséges részletes ütemterv elkészítése. A feladat részletes kidolgozása, a hozzá kapcsolódó mérésekkel, számításokkal együtt. Az elvégzett feladat dokumentálása. Az önálló projekt készítése során szerzett tapasztalatok elemzése, értékelése.
Labormérés témaköreAlkalomÓra
Konzulensválasztás, témaegyeztetés.
Feladatterv kidolgozás és leadás az intézeti adminisztrátornál.
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.
14
Első részfeladat megoldás beszámoló.
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.
24
Második részfeladat megoldás beszámoló.
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.
34
Javítások, korrekciók a konzulens észrevételei alapján.
Beszámoló, prezentáció.
44
Félévközi követelmények

Az ütemezett feladatok végrehajtása, a feladat megoldásnak beadása, beszámoló, prezentáció. A második héten leadott feladatterv hiányában a hallgató letiltásra kerül.

A pótlás módja:
A feladatot a szorgalmi időszakban kell megszerezni, a vizsgaidőszakban nincs pótlási lehetőség.

Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: