Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Mobil és mikrohullámú hálózatok labor (KHTMM22TND)

Tantárgykód: KHTMM22TNDKredit: 4
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Varga Péter János
Heti óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 3
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Oktatási cél:Az oktatás célja, hogy a hallgatók átfogó ismereteket és áttekintést kapjanak a mobil és mikrohullámú hálózatok tudományterületéről. A tantárgy gyakorlati tudást társít az mobil és mikrohullámú hálózatok elméleti tantárgyhoz.
A tananyag:Vállalati WLAN környezet mérése, WLAN protokoll analízis – AIRPCAP, Pont-pont mikrohullámú átviteltechnika mérése, Mikrohullámú áramkörök és eszközök: csillapító, iránycsatoló, hibridek, szűrők, nonreciprok ferrites eszközök vizsgálata, Állóhullám arányok mérése koaxiális tápvonalakon, Matlab szimuláció- Gold-code, Matlab szimuláció - Walsh-code, GSM – rendszertechnika I., GSM – rendszertechnika II., Vodafone LTE bázisállomás spektrum és vektor szignál analízis.
Labormérés témaköreAlkalomÓra
GOLD ÉS HAMMING KÓD vizsgálata.13
A KONVOLÚCIÓS KÓDOLÁS vizsgálata.23
OFDM RENDSZER vizsgálata.33
WCDMA RENDSZER vizsgálata.43
BLUETOOTH kommunikáció vizsgálata.53
Pont-pont mikrohullámú összeköttetést vizsgálata.63
2G mobil hálózat vizsgálata.73
4G mobil hálózat vizsgálata.83
Átvitel és reflexiómérés skalár hálózatanalizátorral.93
Félévközi követelmények
Az évközi jegy megszerzésének feltétele a mérések sikeres elvégzése, a jegyzőkönyvek bemutatása mely eléri a minimum elégséges szintet.

A pótlás módja: Pótmérés

Kötelező irodalom: Karl Rothammel: Antennakönyv, Műszaki könyvkiadó, Budapest (1977)S. R. Pennock - P. R. Shepherd: Mikrohullámú technikaStefania Sesia, Issam Toufik, Matthew Baker: LTE – The UMTS Long Term Evolution, Wiley (2011)
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: