Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Önálló projekt I. (KHTMM1LTLD)

Tantárgykód: KHTMM1LTLDKredit: 4
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Féléves óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 16
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Oktatási cél:Gyakorlati ismeretek megszerzése a témakörökben megjelölt összetevőkben.
A tananyag:Önálló laborfeladat elvégzése konzulenssel egyeztetett feladatterv szerint.
Konzultáció témaköreAlkalomÓra
Konzulensválasztás, témaegyeztetés.
Feladatterv kidolgozás és leadás az intézeti adminisztrátornál.
14
Első részfeladat megoldás beszámoló.24
Második részfeladat megoldás beszámoló.
Feladat leadása a konzulensnél.
34
Javítások, korrekciók a konzulens észrevételei alapján.
Beszámoló, prezentáció.
44
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: