Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Optikai hálózatok labor (KHTMM12TLD)

Tantárgykód: KHTMM12TLDKredit: 4
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Féléves óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 18
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Oktatási cél:Az oktatás célja, hogy a hallgatók átfogó ismereteket és áttekintést kapjanak a optikai hálózatok tudományterületéről. A tantárgy gyakorlati tudást társít az Optikai hálózatok elméleti tantárgyhoz.
A tananyag:SDH gyűrűs hálózat vizsgálata - STM-1, GPON rendszertechnika, Ciena MultiWaveSentry 4000 DWDM rendszer vizsgálata, Carrier Ethernet gyűrűs hálózat mérése, xDSL mérés – VDSL 2, Optikai szálfelügyeleti rendszer mérése, Optikai szakasz vizsgálata OTDR-rel, Optikai szálhegesztés, paraméterek vizsgálata.
Labormérés témaköreAlkalomÓra
SDH gyűrűs hálózat vizsgálata.12
GPON rendszertechnika.22
DWDM rendszer.32
Carrier ethernet.42
Szálfelügyeleti rendszer.52
Optikai szál hegesztése, mérése.62
OTDR.72
ADSL elérési hálózat vizsgálata.82
Nortel STM-16 vizsgálata.92
Félévközi követelmények

A laboratóriumi gyakorlatokon a részvétel kötelező. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, a félévi követelményeket nem teljesítette, ezért nem kap aláírást, letiltjuk, nem pótolhat.

Vizsga módja

A laboratóriumi gyakorlat teljesítése akkor tekinthető sikeresnek, ha minden mérés elvégzése megtörtént és azok eredménye külön-külön elérte az elégséges szintet.

Egyéb: A zárthelyin és a vizsgán semmilyen elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható.

Kötelező irodalom: Govind P. Agrawal: Fiber-Optic Communication Systems, WILEYITU: Optical fibres, cables and systems (2009)Antók Péter: Szélessávú optikai hálózatok (2014)
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: