Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Informatikai rendszerek üzemeltetése és biztonsága (KHTIR11TTD)

Tantárgykód: KHTIR11TTDKredit: 4
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Beinschróth József
Féléves óraszámElmélet: 16
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Oktatási cél:Elméleti ismeretek megszerzése a témakörökben megjelölt összetevőkben.
A tananyag:
Konzultáció témaköreAlkalomÓra
Alapfogalmak, az IT biztonság problémái.
Nemzetközi és hazai ajánlások és szabványok.
Az IT rendszerek fenyegetettsége
14
Az IT rendszerek védelme 24
Az IT biztonság tervezése.
A biztonság ellenőrzése: a biztonsági audit.
BCP, DRP.
Az informatika mint szolgáltatás.
IT üzemeltetési alapfogalmak.
34
Az informatikai rendszerek üzemeltetését támogató nemzetközi ajánlások44
Vizsga módja

Vizsga a teljes félévi anyagból írásban

A hallgató csak akkor vizsgázhat, ha az aláírást megszerezte.

A vizsgadolgozatban max. 10 pont érhető el. A kidolgozásra 120 perc áll rendelkezésre. Az a hallgató, aki a vizsgán 40%-nál kevesebbet ér el, elégtelen (1) érdemjegyet kap. A hallgatók az alábbi táblázat szerint kapják a vizsgajegyet:

Százalék

Vizsgajegy

85 - 100

jeles (5)

70 - 84

jó (4)

55 - 69

közepes (3)

40 - 54

elégséges (2)

0 - 39

elégtelen (1)

Egyéb: A vizsgán semmilyen nyomtatott és elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható.

Kötelező irodalom: Dr. Beinschróth József: Informatikai rendszerek üzemeltetése és biztonsága 1-7 rész, Moodle-ban elérhető elektronikus oktatási anyag
Ajánlott irodalom: Andrew S. Tanenbaum - David J. Wetherall - Számítógép-hálózatok, ISBN:9789635455294, PANEM KFT., 2013Dr. Kovács Oszkár: Multimédia kommunikáció IP környezetben, Logonex, 2012Kónya László: Számítógép-hálózatok, LSI Oktatóközpont
Utolsó módosítás: