Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Infokommunikációs hálózatok (KHTIH11TTD)

Tantárgykód: KHTIH11TTDKredit: 4
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Gyányi Sándor
Féléves óraszámElmélet: 8
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Oktatási cél:A tantárgy bevezető ismereteket ad az infokommunikációs technológiákról és hálózatokról. Alapozást nyújt a későbbi modul tantárgyakhoz. A tantárgy az OSI modell és a réteg-szemléletek, protokoll-hierarchiák megismerése után, az egyes rétegek (főleg a kommunikációs rétegek) feladatait tárgyalja, ide csoportosítva a gyakorlati példákat
A tananyag:
Konzultáció témaköreAlkalomÓra
A nyílt rendszerek összekapcsolásának filozófiája. A rétegszemlélet elmélete. A szabványos OSI modell felépítése. Az egyes rétegek feladatai. A fizikai réteg kommunikációs eljárásai. A digitális modulációk, alapsávon, egy- és többvivő-frekvenciás megoldások. Bitszinkronizálás, órajel vissza-nyerés. Bit-keverés, ön-és kényszerszinkronizálású megoldások.14
A hálózati réteg protokolljai, útválasztás. IPv4 és IPv6 csomagszerkezet, együttműködés az adatkapcsolati réteggel (ARP, DHCP, ICMP protokollok).
Hálózati címfordítás (NAT) működése, problémái.
IP QoS fogalma, megvalósítási lehetőségei.
IntServ, DiffServ megoldások, forgalomszabályozási kérdések.
IP multicast működése, felhasználási területei.
24
Vizsga módja

Írásbeli és szóbeli vizsga.

A hallgató csak akkor vizsgázhat, ha az aláírást megszerezte.

A vizsgadolgozat elméleti kérdéseket tartalmaz. Az elméleti kérdésekre 60 perc áll rendelkezésre. Az a hallgató, aki a vizsgán 50%-nál kevesebbet ér el, elégtelen (1) érdemjegyet kap. A vizsgán elért %-os teljesítmény függvényében a hallgatók az alábbi táblázat szerint kapják a vizsgajegyet:

Százalék

Vizsgajegy

85 - 100

jeles (5)

70 – 84

jó (4)

55 – 69

közepes (3)

50 - 54

elégséges (2)

0 - 49

elégtelen (1)

A zárthelyin és a vizsgán semmilyen elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható.

Kötelező irodalom: Andrew S. Tanenbaum - David J. Wetherall - Számítógép-hálózatok, ISBN:9789635455294, PANEM KFT., 2013RFC 791: Internet Protocol (https://tools.ietf.org/html/rfc791)https://www.rfc-editor.org/ anyagai
Ajánlott irodalom: Stephen A. Thomas: IP kapcsolás és útválasztás
Utolsó módosítás: