Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Infokommunikációs hálózatok (KHTIH11TLD)

Tantárgykód: KHTIH11TLDKredit: 8
Angol cím: Infocommunication networks
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Gyányi Sándor
Féléves óraszámElmélet: 14
Gyakorlat: 0Labormérés: 8
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Oktatási cél:A tantárgy bevezető ismereteket ad az infokommunikációs technológiákról és hálózatokról. Alapozást nyújt a későbbi modul tantárgyakhoz. A tantárgy az OSI modell és a réteg-szemléletek, protokoll-hierarchiák megismerése után, az egyes rétegek (főleg a kommunikációs rétegek) feladatait tárgyalja, ide csoportosítva a gyakorlati példákat.
A tananyag:A tantárgy áttekintést ad az áramkör- és csomagkapcsolt infokommunikációs hálózatok felépítéséről, architektúrájáról (TCP/IP, PSTN, PLMN, SDH, PDH stb.), a különböző fizikai közegek (optikai kábelek, rézkábelek és rádiós átviteli közegek) jellemzőiről. Átviteli jellemzők (BER, BLER, RSL, FER stb.). Az OSI modell alapján foglalkozik a második és harmadik rétegben alkalmazott protokollokkal, a különböző előfizető hozzáférési megoldásokkal. A felhasználói információ-források forgalmi és minőségi jellemzésével, sorbanállásos rendszerek alapfogalmaival és alapmodelljeivel, forgalomelméletével, a QoS fogalmával és osztályaival. Áttekintést ad a MANET-ek (WIFI, Bluetooth, Zegbee, DECT, stb) felépítéséről, és a mesh (önszerveződő) hálózatok jellemzőiről. A laboratóriumi mérések az elméleti rész gyakorlati elsajátítást szolgálják: optikai kábeljellemzők mérése, struktúrált hálózat mérése, wifi átviteli jellemzők mérése, jitter mérés, WDM hálózatok, rádiós mérések.
Labormérés témaköreAlkalomÓra
Ethernet interfész vonali kódolás és keretfelépítés vizsgálata, UTP kábelszegmens átviteltechnikai paramétereinek vizsgálata.14
IPv4 csomagok vizsgálata Wireshark analizátorral.24
Konzultáció témaköreAlkalomÓra
A nyílt rendszerek összekapcsolásának filozófiája. A rétegszemlélet elmélete. A szabványos OSI modell felépítése. Az egyes rétegek feladatai. A fizikai réteg kommunikációs eljárásai. A digitális modulációk, alapsávon, egy- és többvivő-frekvenciás megoldások. Bitszinkronizálás, órajel vissza-nyerés. Bit-keverés, ön-és kényszerszinkronizálású megoldások.14
Az adatkapcsolati réteg kommunikációs eljárásai. Keretek kialakítási módjai, keretszervezés, keretszinkronizálás. Hibakezelési eljárások. Hibajavító kódok. Hibafelfedési stratégiák. A ciklikus redundancia ellenőrzés (CRC-r) megvalósítása és hatásfoka. Bit-hibaarány, keret-hibaarány, hibastatisztika. Forgalomszabályozás megvalósítása az adatkapcsolati protokollokban. (Megáll-és-vár, csúszóablakos protokollok.) 24
A hálózati réteg protokolljai, útválasztás. IPv4 és IPv6 csomagszerkezet, együttműködés az adatkapcsolati réteggel (ARP, DHCP, ICMP protokollok).
Hálózati címfordítás (NAT) működése, problémái.
IP QoS fogalma, megvalósítási lehetőségei.
IntServ, DiffServ megoldások, forgalomszabályozási kérdések.
IP multicast működése, felhasználási területei.
34
IP alapú médiaátvitel.
VoIP (Voice over IP), SIP (Session Initiation Protocol).
Alkalmazási területek, együttműködés a hagyományos telefonhálózatokkal.
42
Vizsga módja

A vizsgadolgozat feladatokat és elméleti kérdéseket tartalmaz. A feladatokra és az elméleti kérdésekre 60 perc áll rendelkezésre. Az a hallgató, aki a vizsgán 50%-nál kevesebbet ér el, elégtelen (1) érdemjegyet kap. A vizsgán elért %-os teljesítmény függvényében a hallgatók az alábbi táblázat szerint kapják a vizsgajegyet:

Százalék

Vizsgajegy

85 - 100

jeles (5)

70 - 84

jó (4)

55 - 69

közepes (3)

50 - 54

elégséges (2)

0 - 49

elégtelen (1)

A zárthelyin és a vizsgán semmilyen elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható.

Kötelező irodalom: A. Tanenbaum: Computer networks, 5-th edition, Prencice HallRFC 791: Internet Protocol (https://tools.ietf.org/html/rfc791)The RFC series, https://www.rfc-editor.org/ anyagai
Ajánlott irodalom: Stephen A. Thomas: IP kapcsolás és útválasztás
Utolsó módosítás: