Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Híradástechnika III. (Jelfeldolgozás) laboratórium (KHTHI32TTD)

Tantárgykód: KHTHI32TTDKredit: 4
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. habil. Wührl Tibor
Oktató:
Féléves óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 10
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Előtanulmányok:
Oktatási cél:
A tananyag:
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: