Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Híradástechnika III. (KHTHI31TND)

Tantárgykód: KHTHI31TNDKredit: 8
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. habil. Wührl Tibor
Oktató:
Heti óraszámElmélet: 3
Gyakorlat: 0Labormérés: 3
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Előtanulmányok:
Oktatási cél:
A tananyag:Elméleti összefoglalás. Matematikai szimulációs alapok. MATLAB alapjai, forrásnyelvű programozása. Szűrőtervezés elméleti alapjai. Digitális jelfeldolgozó szűrőstruktúrák. Szűrőtervezésnél használt transzformációs eljárások Diszkrét Laplace, bilineáris). Modulációs és demodulációs eljárások, digitális megvalósítások. Jelprocesszor struktúrák ismertetése, utasításkészlet, számábrázolás. Kvantálási és túlcsordulási jelenségek: granuális nonlinearitás, határciklus és annak elnyomása, hullámdigitális jelfeldolgozás alapjai, passzivitás. Jelprocesszor szoftver struktúrák gyakorlati megvalósítási kérdései. Laboratóriumi mérések:
MATLAB programozás elsajátítása, “m” fájlok készítése, mátrix műveletek, grafikus felületek. Digitális szűrők szimulációja MATLAB programmal (átviteli függvény, impulzus válasz). Digitális szűrő tervezés MATLAB programmal, majd szimuláció és programozható struktúra kialakítása. Modulációs és demodulációs eljárások szimulációja MATLAB programmal. Demonstrációs jelfeldolgozó kártya programozása, MATLAB programmal megtervezett és szimulált feladat programozása.
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: