Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Híradástechnika II. (KHTHI21TLD)

Tantárgykód: KHTHI21TLDKredit: 7
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. habil. Wührl Tibor
Oktató:
Féléves óraszámElmélet: 18
Gyakorlat: 0Labormérés: 8
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Előtanulmányok:
Oktatási cél:
A tananyag:Hírközlés jelei: jelek leírása idő és frekvencia tartományban (stacionárius, sztochasztikus). Zajok. Hírközlési rendszerek leírása idő és frekvencia tartományban, átviteli függvények. Torzítások. Analóg szűrőtervezés. Modulációs eljárások: modulált jelek idő és frekvencia tartományban, billentyűzési eljárások, szélessávú elérési technológiák alapelvei.Digitális jelfeldolgozás alapjai: mintavételezés, kvantálás, kódolás, jel helyreállítása. Mintavételes rendszerek idő és frekvenciatartományi jellemzése.
Adatredukciós eljárások alapelvei. Vonali kódolt jelek idő és frekvencia tartományban. Shannon tétel, ISI, Nyquist-kritérium. Számítógépes spektrumanalízis alapelvei, DFT (Discrate Fouier Transformation), FFT (Fast Fouier Transformation). QoS osztályok. Az emberi beszéd, hallás, látás jellemzői. Hullámforma és hibrid beszédkóderek, MPE, RPE, CELP kodekek jellemzői, VAD és DTX. A csatornakódolás fogalma, szükségessége, hibafelfedő eljárások, ARQ eljárások, blokk- és konvolúciós kódolás, interleaving.
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: