Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Hiradástechnika I. laboratórium (2) (KHTHI12TLD)

Tantárgykód: KHTHI12TLDKredit: 2
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős:
Oktató:
Féléves óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 12
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Előtanulmányok:
Oktatási cél:
A tananyag:
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: