Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Híradástechnika I. (KHTHI11TTD)

Tantárgykód: KHTHI11TTDKredit: 3
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. habil. Wührl Tibor
Oktató: Kún Gergely
Féléves óraszámElmélet: 6
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Oktatási cél:Általános alapismeretek elsajátítása a híradástechnika témaköréből.
A tananyag:
Konzultáció témaköreAlkalomÓra
Jelátviteli alapfogalmak, alapsávi jelek, vonali kódolások, modulációs eljárások. Jelek az idő és frekvencia tartományban, spektrum. Mintavételezés, az analóg jelek digitalizálása. Akusztikai és fénytechnikai átalakítók. Hírközlés technikai alapok: az információ átvitel fizikai közegei és jellemzői. Távvezeték elmélet. Vezetett hullámú összeköttetések. A rádió csatorna, az elektromágneses spektrum felosztása. Hullámterjedések különböző frekvenciákon.13
Média anyagok rögzítése és tárolása: analóg tárolási módok, digitális tárolási módok. Redundancia, tömörítési eljárások. Broadcast műsorszórás: analóg és digitális hang- és TV műsorszórás. Szórakoztató elektronikai eszközök. Telekommunikációs rendszerek: bérelt vonali- és kapcsolt vonali összeköttetések. Forgalom elmélet. Csomag kapcsolt és áramkör kapcsolt hálózatok és végberendezések. Infokommunikációs hálózatok, mobil hírközlés.
Egyéb alkalmazások: rádiólokáció, rádió navigáció.
23
Félévközi követelmények

Az oktató által kiadott feladat sikeres elvégzése.


Vizsga módja

Vizsga a teljes félévi anyagból írásban


Kötelező irodalom: Dr. Lukács, Dr. Wührl: Híradástechnika I. OE KVK 2090
Ajánlott irodalom: Híradástechnika (Géher Károly, Műszaki Könyvkiadó)
Utolsó módosítás: