Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Hiradástechnika I. (2) (KHTHI11TND)

Tantárgykód: KHTHI11TNDKredit: 3
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Heti óraszámElmélet: 2
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Előtanulmányok:
Oktatási cél:Az oktatás célja, hogy a hallgatók átfogó ismereteket és áttekintést kapjanak a híradástechnika tudományterületéről. A tantárgy megalapozza a Híradástechnika II és
Híradástechnika III tantárgyakat.
A tananyag:
Előadás témaköreHétÓra
Bevezető áttekintés, jelek osztályozása, híradástechnikai alapfogalmak.12
Fourier analízis, jelek spektrális vizsgálata.22
Emberi érzékszervek (látás és hallás tulajdonságai) akusztika, színmérés.32
Analóg modulációs technikák (AM FM és PM).42
Digitális modulációk (ASK, FSK és PSK).52
1. zárthelyi62
Kvadratúra amplitúdó modulációk (analóg és digitális QAM).72
Jelek digitalizálása, PAM és PCM jel előállítás.82
Antennák és hullámterjedés. Távvezeték elmélet.92
Rádió műsorszórórendszerek, (AM, FM).102
Rádió műsorszóró rendszerek (DAB), ismétlés.112
2. zárthelyi.122
Televíziós műsorszórórendszerek, (analóg és digitális rendszertechnikák alapjai).132
Távközlő hálózati struktúrák, kapcsolás.142
Félévközi követelmények

Nappali tagozaton: Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a két félévközi zárthelyire adott osztályzatok átlaga minimum elégséges (2.0) legyen.

A pótlás módja: Pótzárthelyi az utolsó oktatási héten.

Vizsga módja

Írásbeli vizsga a teljes félévi anyagból, szükség esetén szóban is.

Kötelező irodalom: Lukács-Wührl: Híradástechnika I. (OE KVK 2090)Dr. Lukács-Mágel-Dr. Wührl Híradástechnika I prezentációk (OE KVK 2046)
Ajánlott irodalom: Híradástechnika (Géher Károly, Műszaki Könyvkiadó)HTE online kiadványa: Távközlő hálózatok és informatikai szolgáltatások
Utolsó módosítás: