Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Hiradástechnika I. (KHTHI11TLD)

Tantárgykód: KHTHI11TLDKredit: 3
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős:
Oktató:
Féléves óraszámElmélet: 16
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Előtanulmányok:
Oktatási cél:
A tananyag:
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: