Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Analóg áramkörök, érzékelők II. (KHTAN24JND)

Tantárgykód: KHTAN24JNDKredit: 4
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Heti óraszámElmélet: 2
Gyakorlat: 0Labormérés: 1
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Előtanulmányok:
Oktatási cél:A tárgy oktatásának célja, hogy a villamosságtani és az elektrotechnikai ismeretekre építve a félvezetős áramkörök alap összefüggéseit a hallgatók megismerjék. Elsajátítsák az alapáramkörök tervezését, munkapont beállítását, a legfontosabb áramkőr paraméterek mérését.
Megtanulják a különböző fizikai elven működő objektum- és tűzvédelmi érzékelők működését, karakterisztikáikat, beállítási lehetőségeket. Értsék a különböző fizikai elvben lévő sokrétűséget a rendszerek tervezése során. Készség szinten legyenek képesek bemérni és értelmezni a mérhető paramétereket. Ismerjék meg a tervezés és a telepítés elveit.
A tárgy oktatója kb. 20%-ban eltérhet a részletes tematikától.
A tananyag:A villamosságtani és az elektrotechnikai ismeretekre építve a félvezetős áramkörök alap összefüggéseinek bemutatása. Az alapáramkörök tervezése, munkapont beállítása, a legfontosabb áramkőr paraméterek mérése. Több tranzisztoros és IC-s áramkörök számítása és mérése. Kiemelten kerülnek ismertetésre a biztonságtechnikai és tűzvédelmi érzékelőkben alkalmazott áramkörök. A félév második felében az objektumvédelemben és a tűzvédelemben alkalmazott érzékelők fizikai elveit ismerik meg. Bemutatásra kerülnek az érzékelt fizikai mennyiség elektromos jellé alakító áramkörök, illetve eszközök. A mérések során a működést vizsgálják különböző feltételek mellett.
Előadás témaköreHétÓra
Villamosságtani és elektrotechnikai ismeretek, félvezetők alkalmazása.12
Alapáramkörök, munkapont beállítások, jellemző mérhető paraméterek.24
Áramkör tervezés.32
Többfokozatú erősítők és egyéb egyszerű elektronikai áramkörök.42
Az információ szerzés eszközeinek mérése.42
IC-s áramkörök.52
Objektum védelem felépítése, szerepe a komplex védelemben. Tervezés, telepítés.64
Passzív infra érzékelők felépítése, karakterisztikái, használata.72
Infra sorompók és üvegtörés érzékelők.82
Doppler elven működő érzékelők, egyéb mikrohullámú érzékelő.92
Üvegtörés érzékelők.102
Tűzvédelmi érzékelők.112
Zárthelyi.122
Labormérés témaköreAlkalomÓra
Áramkör tervezés, építés, mérés, egytranzisztoros áramkör.14
Passzív infra érzékelők mérése. Infrasorompók mérése.24
Üvegtörés érzékelők mérése. Mikrohullámú érzékelők mérése.34
Félévközi követelmények

A tantervben előírt laboratóriumok látogatása kötelező.

Labormérések értékelése.

A félév során legalább egy nagy ZH. Pótlási lehetőség kizárólag a szorgalmi időszakban van.

Követelmény az elégséges szinthez: a feladatok 40%-nak megoldása.


Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: