Projektmunka I. (KHPPM3TBNE)
Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Facebook

Projektmunka I. (KHPPM3TBNE)

Tantárgykód: KHPPM3TBNEKredit: 4
Angol cím: Project I.
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnika és Infokommunikáció Tanszék
Tantárgyfelelős: Dr. Beinschróth József
Oktató:
Heti óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 2
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Előtanulmányok:
Oktatási cél:Önálló laborfeladat elvégzése konzulenssel egyeztetett feladatterv szerint
A tananyag:Önálló laborfeladat elvégzése konzulenssel egyeztetett feladatterv szerint
Félévközi követelmények
Az ütemezett feladatok végrehajtása, a feladat megoldásnak beadása, beszámoló, prezentáció.
Konzulens és téma kiválasztása a regisztrációs hét utolsó napjáig lehetséges, ennek hiányában a hallgató nem veheti fel a tárgyat.
A második héten leadott feladatterv hiányában a hallgató letiltásra kerül.
A hallgató a félév során legalább 3 konzultáción vesz részt, amelyet az oktató aláírással igazol a konzultációs naplóban. A konzultációk határideje az 5., 9. és 12. oktatási hetek utolsó munkanapja. A konzultációk elmulasztása a hallgató letiltásával jár. 


Kötelező irodalom: Az oktató adja meg a témához kapcsolódóan
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: