Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Projektmunka I. (KHPPM1TBNE)

Tantárgykód: KHPPM1TBNEKredit: 4
Angol cím: Project I.
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Lendvay Marianna
Oktató:
Heti óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 2
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Előtanulmányok:
Oktatási cél:
A tananyag:Szabadon választott gyakorlati példán keresztül az önálló komplex problémamegoldó mérnöki gondolkodás kifejlesztése a hallgatókban. A választható projekt feladatok ismertetése. A feladathoz kapcsolódó szakirodalom felkutatása, tanulmányozása, rendszerezése. A feladat megoldásához szükséges részletes ütemterv elkészítése. A feladat részletes kidolgozása, a hozzá kapcsolódó mérésekkel, számításokkal együtt. Az elvégzett feladat dokumentálása. Az önálló projekt készítése során szerzett tapasztalatok elemzése, értékelése.
Vizsga módja
- Évközi jegy megszerzésének módja: a konzultációkon való kötelező részvétel és a projektről készített 15 perces prezentáció félév végi eredményes bemutatása.
Kötelező irodalom: A feladatban kiadott eszközökkel kapcsolatos dokumentációk.
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: