Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Informatikai rendszerek üzemeltetése és biztonsága (KHEIR2TBNE)

Tantárgykód: KHEIR2TBNEKredit: 5
Angol cím: Operating and secutity if IT sysetems
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Beinschróth József
Heti óraszámElmélet: 4
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Előtanulmányok:
Oktatási cél:Az informatikai rendszerek üzemeltetési és boztonsági kérdsei a releváns nemzetközi és hazai szabványok figyelembe vételével
A tananyag:Az informatikai rendszerek üzemeltetését és biztonságát tárgyaló nemzetközi és hazai ajánlások és szabványok
Az IT rendszerek fenyegetettsége és védelme
Az IT rendszerek védelme
Az IT biztonság tervezése
A biztonság ellenőrzése
Működésfolytonossági tervek
IT üzemeltetési alapfogalmak, az informatika mint szolgáltatás
Félévközi követelmények

Az aláírás megszerzésnek feltétele:

A félév folyamán 2 db ZH eredményes megírása. A Zh-k értékelése:

Százalék
Vizsgajegy
85 - 100
jeles (5)
70 – 84
jó (4)
55 – 69
közepes (3)
40 – 54
elégséges (2)
0 - 39
elégtelen (1)

A pótlás módja: PótZH a szorgalmi időszakban. Az aláírást a szorgalmi időszakban kell megszerezni, a prezentáció nem pótolható.


Vizsga módja

A vizsga módja:

Vizsga a teljes félévi anyagból írásban

A hallgató csak akkor vizsgázhat, ha az aláírást megszerezte.

A hallgatók az alábbi táblázat szerint kapják a vizsgajegyet:

Százalék
 Vizsgajegy
85 - 100
 jeles (5)
70 - 84
 jó (4)
55 - 69
 közepes (3)
40 - 54  
 elégséges (2)
0 - 39
 elégtelen (1)

 

Egyéb: A vizsgán semmilyen nyomtatott és elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható.

Kötelező irodalom: Dr. Beinschróth József: Informatikai rendszerek üzemeltetése és biztonsága 1-7 rész, Moodle-ban elérhető elektronikus oktatási anyagAz informatikai biztonság kézikönyve, szerkesztő: Muha Lajos, Verlag Dashöfer Szakkiadó, 2000. (folyamatosan aktualizált kiadvány)
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: