Szakdolgozat (KHDSD1TBNE)
Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Facebook

Szakdolgozat (KHDSD1TBNE)

Tantárgykód: KHDSD1TBNEKredit: 15
Angol cím: Thesis
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnika és Infokommunikáció Tanszék
Tantárgyfelelős: Dr. Beinschróth József
Oktató:
Heti óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 6
Tárgy teljesítésének feltétele: Aláírás megszerzése
Előtanulmányok:
Oktatási cél:Szakdolgozat elkészítése.
A tananyag:A szakdolgozat elkészítése a konzulenssel egyeztetett feladatterv szerint.
Labormérés témaköreAlkalomÓra
Témaegyeztetés, koncepció kialakítás.16
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.26
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.36
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.46
Első részfeladat megoldás beszámoló.56
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.66
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.76
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.86
Második részfeladat megoldás beszámoló.96
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.106
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.116
Elkészült anyag leadása a konzulensnél.126
Javítások, korrekciók a konzulens észrevételei alapján.136
Végleges változat leadása, feltöltés.146
Félévközi követelmények

Az ütemezett feladatok végrehajtása, a feladat megoldásnak beadása, beszámoló. 
A tárgy csak az megelőző félévben megtörtént konzulens és témaválasztás esetén vehető fel.

A hallgató a félév során legalább 4 konzultáción vesz részt, amelyet az oktató aláírással igazol. A konzultációk határideje az 2., 5., 9. és 12. oktatási hetek utolsó munkanapja. A konzultációk elmulasztása a hallgató letiltásával jár. 

A pótlás módja: 
A feladatot a szorgalmi időszakban kell megszerezni, a vizsgaidőszakban nincs pótlási lehetőség. 

Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: