Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Szakdolgozat (KHDSD1TBLE)

Tantárgykód: KHDSD1TBLEKredit: 15
Angol cím: Thesis
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Beinschróth József
Oktató:
Féléves óraszámElmélet: 14
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Aláírás megszerzése
Előtanulmányok:
Oktatási cél:Szakdolgozat elkészítése
A tananyag:A szakdolgozat elkészítése a konzulenssel egyeztetett feladatterv szerint.
Konzultáció témaköreAlkalomÓra
Témaegyeztetés, koncepció kialakítása.13
Első részfeladat megoldás beszámoló.53
Második részfeladat megoldás beszámoló.93
Elkészült anyag leadása a konzulensnél.123
Javítások, korrekciók a konzulens észrevételei alapján.133
Végleges változat leadása, feltöltés.143
Félévközi követelmények

Az ütemezett feladatok végrehajtása, a feladat megoldásnak beadása, beszámoló.
A tárgy csak az megelőző félévben megtörtént jelentkezés esetén vehető fel.

A pótlás módja:
A feladatot a szorgalmi időszakban kell megszerezni, a vizs

Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: