Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Diplomamunka II. (KHDDP2TMNE)

Tantárgykód: KHDDP2TMNEKredit: 20
Angol cím: Degree thesis II.
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős:
Oktató:
Heti óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 5
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Előtanulmányok:
Oktatási cél:A diplomamunka elkészítése.
A tananyag:A diplomamunka elkészítése a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.
Konzultáció témaköreAlkalomÓra
Beszámoló előző féléves munka folytatásáról.15
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.25
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.35
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.45
Első részfeladat megoldás beszámoló.55
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.65
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.75
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.85
Második részfeladat megoldás beszámoló.95
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.105
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.115
Elkészült anyag leadása a konzulensnél.125
Javítások, korrekciók a konzulens észrevételei alapján.135
Végleges változat leadása, feltöltés.145
Félévközi követelmények

Az ütemezett feladatok végrehajtása, a feladat megoldásnak beadása, beszámoló.

A tárgy csak az megelőző félévben megtörtént jelentkezés esetén vehető fel.

A pótlás módja: A feladatot a szorgalmi időszakban kell megszerezni, a vizsgaidőszakban nincs pótlási lehetőség.

Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: