Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Diplomamunka I. (KHDDP1TMNE)

Tantárgykód: KHDDP1TMNEKredit: 10
Angol cím: Degree thesis I.
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős:
Oktató:
Heti óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 5
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Előtanulmányok:
Oktatási cél:A diplomamunka elkészítése.
A tananyag:A diplomamunka elkészítése a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.
Előadás témaköreHétÓra
Témaegyeztetés, koncepció kialakítás12
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint22
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint32
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint42
Első részfeladat megoldás beszámoló52
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint62
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint72
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint82
Második részfeladat megoldás beszámoló92
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint102
Feladatmegoldás a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint111
Elkészült anyag leadása a konzulensnél121
Javítások, korrekciók a konzulens észrevételei alapján131
Végleges változat leadása, feltöltés141
Félévközi követelmények

Az ütemezett feladatok végrehajtása, a feladat megoldásnak beadása, beszámoló.

A tárgy csak az megelőző félévben megtörtént jelentkezés esetén vehető fel.

Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: