Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Diplomamunka I. (KHDDP1TMLE)

Tantárgykód: KHDDP1TMLEKredit: 10
Angol cím: Degree thesis I.
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős:
Oktató:
Féléves óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 12
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Előtanulmányok:
KHPPM2TMLEProjektmunka II.
Oktatási cél:A diplomamunka elkészítése.
A tananyag:A diplomamunka elkészítése a konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint.
Konzultáció témaköreAlkalomÓra
Témaegyeztetés, koncepció kialakítás.12
Első részfeladat megoldás beszámoló.22
Második részfeladat megoldás beszámoló.32
Elkészült anyag leadása a konzulensnél.42
Javítások, korrekciók a konzulens észrevételei alapján.52
Végleges változat leadása, feltöltés.62
Félévközi követelmények

Az ütemezett feladatok végrehajtása, a feladat megoldásnak beadása, beszámoló.

A pótlás módja: A feladatot a szorgalmi időszakban kell megszerezni, a vizsgaidőszakban nincs pótlási lehetőség.

Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: