Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Pályázati felhívás 2020/2021

Pályázati felhívás a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Híradástechnika Intézetének BSc hallgatói részére.

Az Óbudai Egyetem – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal fennálló együttműködés keretében – a hírközlési és infokommunikációs területtel foglalkozó szakemberek képzésének elősegítése érdekében ösztöndíj-pályázati felhívást tesz közzé.

Pályázatot nyújthatnak be azok a BSc villamosmérnök szakos, infokommunikációs technológiák szakirányon tanuló, nappali tagozatos hallgatók, akik már legalább négy félévet teljesítettek, és a megelőző két félévben tanulmányi eredményük átlaga legalább 3,50 volt.

Az ösztöndíjat a 2020/2021 tanév I. szemeszterében kettő nyertes pályázó nyerheti el. Az ösztöndíj öt hónapra szól, havi összege 30 000 Ft az állami ösztöndíjon felül.

Az ösztöndíjat elnyerő hallgatóknak az öt hónap leteltekor a tanulmányi előmenetelükről ill. az elvégzett szakmai munkájukról rövid beszámolót kell készíteniük az NMHH számára.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közép-vagy felsőfokú angol nyelvvizsga megléte (Igazolás módja: nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata)

 • teljesített Híradástechnika I tantárgy (Igazolás módja: a Neptunból nyomtatott index másolat)

 • NMHH infokommunikációs területén választott szakdolgozat téma, melyhez külső konzulenst a hatóság biztosít

 • szakmai beszámoló benyújtása a pályázó által végzett többlet tevékenységről (pl. TDK munka, esettanulmányi versenyen való részvétel, intézeti oktató vagy kutató munkában való részvétel, egyéb versenyeken való részvétel stb.) (Igazolás módja: szakmai beszámoló)

 • az NMHH-nál teljesített kötelező szakmai gyakorlat.A pályázatokat 2020. szeptember 15-ig a HTI Intézetigazgatójának címezve a HTI igazgatási ügyintézőjénél kell benyújtani.A pályázatnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • személyi adatok (név, születési idő, hely),

 • évfolyam, szak

 • a pályázati feltételek igazolására szolgáló dokumentumok (különösen: leckekönyv-másolat, hallgatói jogviszony igazolás, nyelvtudást igazoló dokumentumok);

 • félévenként részletezett átlageredmény

 • tanulmányi és egyéb versenyeken, konferenciákon elért részvétele ill. eredményei,

 • egyéb, a pályázó által fontosnak tartott adatok.A pályázatokat az Óbudai Egyetem és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szakértőiből álló, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság többségi részvételével működő bizottság bírálja el.

Ösztöndíj csak beiratkozott (aktív) hallgató részére folyósítható.A pályázatot javasolt a mellékelt sablon felhasználásával beadni.Budapest, 2020. augusztus 24.

Dr. Beinschróth József

Intézetigazgató