Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

TECHNIKAI ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2020

TECHNIKAI ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ

2019/2020/2. félév

(Hallgatók részére)

 

ELŐKÉSZÜLETEK


Számítógép (notebook), kameraként használt okostelefon teljesen feltöltve vagy töltőn legyen.

A számítógéphez csak egy képernyő van csatlakoztatva (notebook esetén nincs csatlakoztatott külső képernyő).

A beküldött prezentáció legyen meg a gépen és tartalék adathordozón is.

A szakdolgozat ismertetését valaki előtt (barát, szülő, rokon) gyakorolni kell. Az előadás során nem dadog, nem őzik, folyamatosan beszél, nem hallgat, betartja a maximum 5-7 percet! Az előadásmód begyakorlása a fontos!

Öltözet: fehér ing, nyakkendő (ajánlott) mer felvétel készül!.

A vizsganapon a normál étkezés fontos (ajzószerek, nyugtatók beszedése kerülendő).

Környezeti feltételek biztosítása:

o   nincs háttérzaj, szükség esetén a vizsga idejére a helyiség nyílászárói legyenek zárva;

o   más személyek állatok helyiségen kívül tartózkodjanak;

o  a kamera képén az arc legyen tisztán látható (nincs erős háttérfény, lehessen látni, hogy a hallgató a kamerába néz).

Íróeszköz (fekete filc – ami erős nyomot hagy), papír legyen előkészítve, hogy szükség esetén tudjon pár másodperc alatt grafikont rajzolni.

Személyi vagy más hatósági igazolvány legyen az asztalon előkészítve, nem akkor keresi, mert kötelező bemutatni.

A számítógépen az MS Teams el van indítva.

Mivel a teljes képernyőt kell megosztani az asztalon nincsenek ikonok, a háttér letisztult (felvétel készül).

A gépen csak a prezentáció és az MS Teams van betöltve.

A képernyő megkettőzése vagy kiterjesztése ki van kapcsolva (a jegyző megkéri, hogy ezt mutassák be).


ZÁRÓVIZSGA


  • Elhangzik a záróvizsgán érvényes szabályok ismertetése.
  • A jegyző ebben a csoportban mindig jelzi, hogy ki a soron következő hallgató, akinek fel kell készülnie a vizsgára való bejelentkezésre.
  • A jegyző behívja a vizsga csoportba a hallgatót, aki azonnal bejelentkezik a videóhívásba. A hallgató akkor távozhat a videóhívásból, ha a titkár engedélyezte.


A sorra került hallgató:


1. Üdvözli a bizottságot

2. Bemutatkozik, felmutatja a személyazonosság igazolására szolgáló hatósági igazolványát

3. A jegyző kérésére megosztja a számítógép asztalát és megmutatja (Start+P gomb megnyomásával), hogy nincs további bekapcsolt képernyője (megkettőzés és kiterjesztés ki van kapcsolva).

4. Prezentáció (5-7 perc) tartalma: Miről szól? Hogyan oldotta meg a feladatot? Mi a végeredmény?

5. A bíráló által feltett kérdésekre akkor válaszol, ha a bizottság kéri.

6. A hallgató a képernyőjét folyamatosan megosztva tartja a vizsgázás alatt, akkor vonja vissza a képernyő megosztását, amikor a jegyző erre megkéri.

7. A hallgató jobb gombbal a jegyző kamerájának képére kattint és kitűzi a képernyőjére, így folyamatosan teljes képernyőn látja a jegyző által felmutatott tételt.

8. Első záróvizsga tárgy szóbeli vizsga (lehet több tanult tárgyból)

   a. A jegyző a véletlen sorrendbe rakott tételek számától függően kér a hallgatótól egy számot (célszerű előre meggondolni a választást, ne kelljen ott tanakodni!)

   b. Amennyiben a tárgy összetett, több részből áll (kérdésenként):

            i. A jegyző leszámolja a tételt és megmutatja a hallgatónak, aki elolvassa és jelzi a bizottságnak, hogy kész válaszolni.

           ii. A hallgató, átgondolja a kérdést (nem azonnali válaszra törekszik) értelmezi magában és megfontoltan válaszol.

          iii. A kérdezőtanár a vizsga elősegítése érdekében rövid válaszokat igénylő kérdéseket tesz fel.

          iv. A kérdés-válasz addig tart, amíg a kérdező tanár, illetve a bizottság kérdez.

9. Második záróvizsga tárgy szóbeli vizsga (lehet több tanult tárgyból), lebonyolítása az előzőek szerit történik.

10. A vizsgázó felelete után a záróvizsga bizottság tagjai egyénileg értékelnek és közösen megállapítják a hallgató érdemjegyeit, a jegyző elkészíti a jegyzőkönyvet!

11. A jegyző kihirdeti az eredményt a hallgató számára.

Bármi probléma adódik annak kezelése a „Záróvizsga eljárási rend 2020” eljárási rend szerint történik.


Dombora Sándor

KVK HTI oktatás-nevelési igazgatóhelyettes


Budapest, 2020.07.03