Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Ösztöndíj pályázat

Az Óbudai Egyetem – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal fennálló együttműködés keretében – a hírközlési és infokommunikációs területtel foglalkozó szakemberek képzésének elősegítése érdekében ösztöndíj-pályázati felhívást tesz közzé.

Pályázatot nyújthatnak be azok a BSc villamosmérnök szakos, infokommunikációs technológiák szakirányon tanuló, nappali tagozatos hallgatók, akik már legalább négy félévet teljesítettek, és a megelőző két félévben tanulmányi eredményük átlaga legalább 3,50 volt.

Az ösztöndíjat a 2018/2019-es tanév II. szemeszterében kettő nyertes pályázó nyerheti el. Az ösztöndíj öt hónapra szól, havi összege 30 000 Ft az állami ösztöndíjon felül.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közép-vagy felsőfokú angol nyelvvizsga megléte (Igazolás módja: nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata)
 • teljesített Hiradástechnika tantárgy (Igazolás módja: a Neptunból nyomtatott index másolat)
 • NMHH infokommunikációs területén választott szakdolgozat téma, melyhez külső konzulenst a hatóság biztosít.
 • szakmai beszámoló benyújtása a pályázó által végzett többlet tevékenységről (pl. TDK munka, esettanulmányi versenyen való részvétel, tanszéki oktató vagy kutató munkában való részvétel, egyéb versenyeken való részvétel stb.) (Igazolás módja: szakmai beszámoló)
 • Az NMHH-nál teljesített kötelező szakmai gyakorlat.
A pályázatokat 2019. január 15-ig a HTI Intézetigazgatójának címezve a HTI tanulmányi igazgatási ügyintézőjénél kell benyújtani.


A pályázatnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • személyi adatok (név, születési idő, hely),
 • évfolyam, szak,
 • a pályázati feltételek igazolására szolgáló dokumentumok (különösen: leckekönyv-másolat, hallgatói jogviszony igazolás, nyelvtudást igazoló dokumentumok);
 • félévenként részletezett átlageredmény
 • tanulmányi és egyéb versenyeken, konferenciákon elért részvétele ill. eredményei,
 • egyéb, a pályázó által fontosnak tartott adatok.  

A pályázatokat az Óbudai Egyetem és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szakértőiből álló, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság többségi részvételével működő bizottság bírálja el.

Ösztöndíj csak beiratkozott (aktív) hallgató részére folyósítható.


Budapest, 2018. november 23.


Dr. Beinschróth József

Intézetigazgató

Utolsó módosítás: