Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Távközlési informatika modul

A korszerű telekommunikációs technológiák napjainkban elválaszthatatlanul összekapcsolódnak az informatikával. A modul célkitűzése, hogy a hallgatók eszköz- és rendszerszintű ismeretet szerezzenek a rendszerek közötti adatkapcsolatok és adatátvitel területén. A modul fő tantárgya két féléven át oktatott Távközlési informatika, amely általános szemléletet ad a hálózati működésről. A tárgy hierarchikus rendszerbe foglalva tárgyalja a kommunikációs protokollokat, a vezetékes és vezeték nélküli lokális hálózatokban és az interneten alkalmazott technológiákat.

A tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi gyakorlatok célja a már megszerzett elméleti tudásra épülő korszerű kommunikációs technológiák megismerésre. A mérések a lokális hálózatokban és interneten alkalmazott technológiák megismerésére irányulnak.

Természettudományos alapismeretek
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • NMXAN1HBNEMatematika I.16Elmélet: 3 óra/hét
 • KMXIA1TBNEInformatika I.13Elmélet: 2 óra/hét
 • KEEVR1TBNEVillamosipari anyagismeret13Elmélet: 2 óra/hét
 • KEXTT1TBNETermészettudományok alapjai13Gyakorlat: 2 óra/hét
 • KEXMA2TBNEMatematika II.26Elmélet: 3 óra/hét
 • KMXIA2TBNEInformatika I. laboratórium22Labormérés: 2 óra/hét
 • KEXVR2TBNEVillamosipari anyagismeret laboratórium22Labormérés: 1 óra/hét
 • KEXFI1TBNEFizika I.34Elmélet: 2 óra/hét
 • KEXFI2TBNEFizika II.44Elmélet: 2 óra/hét
 • KHXIA3TBNEInformatika II.53Elmélet: 2 óra/hét
 • KEEMI1TBNEBiztonságtechnika, környezetvédelem és minőségbiztosítás alapjai64Elmélet: 2 óra/hét
Gazdasági és humán ismeretek
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • GSXVA1TBNEVállalkozás gazdaságtan I.42Elmélet: 2 óra/hét
 • GGXKG2TBNEMikroökonómia52Elmélet: 1 óra/hét
 • GSXVA2TBNEVállalkozás gazdaságtan II.52Elmélet: 1 óra/hét
 • GVXME1TBNEMenedzsment alapjai53Elmélet: 1 óra/hét
 • GGXKG1TBNEMakroökonómia62Elmélet: 2 óra/hét
 • GGXJI1TBNEJogi ismeretek62Elmélet: 2 óra/hét
Szakmai törzsanyag
Specializáció (szakirány) közös tantárgy
Kötelezően választható tárgycsoport (modul) tantárgy
Szakdolgozat tantárgy