Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Mikrohullámú, mobil és optikai technológiák modul

A korszerű telekommunikációs feladatok megvalósítása napjainkban elképzelhetetlen a vezetékes és vezeték nélküli átvitel alkalmazása nélkül. A modul célkitűzése, hogy a hallgatók eszköz- és rendszerszintű ismeretet szerezzenek az optikai, a mikrohullámú, és ezen belül a mobil kommunikáció területén. A modul első félévében az Optikai hálózatok tantárgyban foglalkozunk a gerinchálózati és az elérési hálózati technológiákkal. A modul második félévében elkezdjük a elméleti anyagra épülő laborgyakorlatokat, és folytatjuk az elmélet ismeretanyagának elsajátítását a Mobil és mikrohullámú hálózatok tantárgy keretében. A tárgy első fele a mikrohullámú elmélettel, eszközökkel, míg a második fele a mobil kommunikáció alkotóelemeivel és rendszertanával ismerteti meg a hallgatókat.

A tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi gyakorlatok célja a már megszerzett elméleti tudásra épülő korszerű rendszerszintű mérések elsajátítása a vezetékes és vezeték nélküli kommunikáció területén.


Az optikai hálózatok tárgy tématerületei:

Gerinchálózati technológiák:

Az optikai átvitel alapjai, optikai hálózati alapismeretek: Az optikai szál tulajdonságai, optikai lézer adók, optikai lézer vevők, modulációs módszerek, optikai erősítők, passzív optikai hálózati komponensek, optikai hálózatok kialakításának alapelvei.

Optikai hálózatok üzemeltetése: Optikai hálózatok mérési módszerei. Optikai szálak hegesztése, vágása, csatlakozók tisztítása, műszerek, eszközök.

TDM technológiák: NgSDH hálózatok. OTN hálózatok.

Optikai hullámhossz-multiplexelési eljárások: WDM alapelvek, CWDM és DWDM hálózati struktúrák, WDM rendszerek aktív és passzív komponensei, ROADM, kliens interfészek, alkalmazott TDM eljárások, szabványok. Optikai gerinchálózati technológiák felügyeleti rendszerei.

Elérési hálózati technológiák:

Optikai alapú elérési hálózatok: FTTx hálózatok kialakítása. PON technológiák. Rendszertechnika felépítés, az OLT és ONT szerepe; A fel-és le- irányú átvitel keretstruktúrája. GPON mérések és műszerek. GPON berendezések konfigurálása. xDSL technológiák, rendszertechnikai felépítésük.


A mobil és mikrohullámú hálózatok tárgy tématerületei:

A rádiórendszerek felosztása és az alkalmazott rádióspektrum, Rádiós hullámterjedés, zavarok, Antennák, rádiós csatorna vizsgálata; Mikrohullámú elmélet. Mikrohullámú eszközök, alkatrészek; Mikrohullámú pont-pont, pont-multipont összeköttetések; Műholdas távközlő rendszerek, műholdas helymeghatározó és navigációs rendszerek; Rádiós közeghozzáférés (TDD, FDD), rádiós hozzáférési technológiák (TDMA, FDMA, CDMA, OFDM), Kódoló és hibajavító eljárások; 2G-5G mobil hálózatok rendszertechnikája, bázisállomás alrendszer, core network; Mobil QoS követelmények; Maghálózati jelzések, protokollok, helynyilvántartás; Helyfüggő szolgáltatások; Lokális és infrastruktúra nélküli hálózatok (WiFi, Zegbee, RFID, Bluetooth stb.)


Természettudományos alapismeretek
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • NMXAN1HBNEMatematika I.16Elmélet: 3 óra/hét
 • KMXIA1TBNEInformatika I.13Elmélet: 2 óra/hét
 • KEEVR1TBNEVillamosipari anyagismeret13Elmélet: 2 óra/hét
 • KEXTT1TBNETermészettudományok alapjai13Gyakorlat: 2 óra/hét
 • KEXMA2TBNEMatematika II.26Elmélet: 3 óra/hét
 • KMXIA2TBNEInformatika I. laboratórium22Labormérés: 2 óra/hét
 • KEXVR2TBNEVillamosipari anyagismeret laboratórium22Labormérés: 1 óra/hét
 • KEXFI1TBNEFizika I.34Elmélet: 2 óra/hét
 • KEXFI2TBNEFizika II.44Elmélet: 2 óra/hét
 • KHXIA3TBNEInformatika II.53Elmélet: 2 óra/hét
 • KEEMI1TBNEBiztonságtechnika, környezetvédelem és minőségbiztosítás alapjai64Elmélet: 2 óra/hét
Gazdasági és humán ismeretek
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • GSXVA1TBNEVállalkozás gazdaságtan I.42Elmélet: 2 óra/hét
 • GGXKG2TBNEMikroökonómia52Elmélet: 1 óra/hét
 • GSXVA2TBNEVállalkozás gazdaságtan II.52Elmélet: 1 óra/hét
 • GVXME1TBNEMenedzsment alapjai53Elmélet: 1 óra/hét
 • GGXKG1TBNEMakroökonómia62Elmélet: 2 óra/hét
 • GGXJI1TBNEJogi ismeretek62Elmélet: 2 óra/hét
Szakmai törzsanyag
Specializáció (szakirány) közös tantárgy
Kötelezően választható tárgycsoport (modul) tantárgy
Szakdolgozat tantárgy