Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Médiatechnológia modul

A telekommunikáción belül a médiatechnológia folyamatosan változik és fejlődik. A modul célja olyan mérnökök képzése, akik e fejlődő területen is maradéktalanul megállják helyüket. Ehhez alapvetően három fő tématerülettel foglalkozunk egy két féléves modul tárgy keretében. A három terület:

 • média előállítása és továbbítása analóg és digitális módon
 • stúdiótechnika
 • média továbbítása IP alapon

Ezen három terület teljesen felöleli a korszerű médiák létrehozásához, tárolásához, módosításához és a különböző platformokon történő átviteléhez szükséges ismereteket.

A modul tárgyakhoz két laborgyakorlat is kapcsolódik féléves eltolással, hogy az elméleti tudás előzetesen megalapozza a méréseket. A laboratóriumi órák célja a három területen elhangzott elméleti ismeretanyaghoz csatlakozó mérésekkel segíteni az előző félévben tanultak mélyebb elsajátítását.

Természettudományos alapismeretek
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • NMXAN1HBNEMatematika I.16Elmélet: 3 óra/hét
 • KMXIA1TBNEInformatika I.13Elmélet: 2 óra/hét
 • KEEVR1TBNEVillamosipari anyagismeret13Elmélet: 2 óra/hét
 • KEXTT1TBNETermészettudományok alapjai13Gyakorlat: 2 óra/hét
 • KEXMA2TBNEMatematika II.26Elmélet: 3 óra/hét
 • KMXIA2TBNEInformatika I. laboratórium22Labormérés: 2 óra/hét
 • KEXVR2TBNEVillamosipari anyagismeret laboratórium22Labormérés: 1 óra/hét
 • KEXFI1TBNEFizika I.34Elmélet: 2 óra/hét
 • KEXFI2TBNEFizika II.44Elmélet: 2 óra/hét
 • KHXIA3TBNEInformatika II.53Elmélet: 2 óra/hét
 • KEEMI1TBNEBiztonságtechnika, környezetvédelem és minőségbiztosítás alapjai64Elmélet: 2 óra/hét
Gazdasági és humán ismeretek
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • GSXVA1TBNEVállalkozás gazdaságtan I.42Elmélet: 2 óra/hét
 • GGXKG2TBNEMikroökonómia52Elmélet: 1 óra/hét
 • GSXVA2TBNEVállalkozás gazdaságtan II.52Elmélet: 1 óra/hét
 • GVXME1TBNEMenedzsment alapjai53Elmélet: 1 óra/hét
 • GGXKG1TBNEMakroökonómia62Elmélet: 2 óra/hét
 • GGXJI1TBNEJogi ismeretek62Elmélet: 2 óra/hét
Szakmai törzsanyag
Specializáció (szakirány) közös tantárgy
Kötelezően választható tárgycsoport (modul) tantárgy
Szakdolgozat tantárgy