Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Távközlési informatika modul

A korszerű telekommunikációs technológiák napjainkban elválaszthatatlanul összekapcsolódnak az informatikával. A modul célkitűzése, hogy a hallgatók eszköz- és rendszerszintű ismeretet szerezzenek a rendszerek közötti adatkapcsolatok és adatátvitel területén. A modul fő tantárgya két féléven át oktatott Távközlési informatika, amely általános szemléletet ad a hálózati működésről. A tárgy hierarchikus rendszerbe foglalva tárgyalja a kommunikációs protokollokat, a vezetékes és vezeték nélküli lokális hálózatokban és az interneten alkalmazott technológiákat.

A tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi gyakorlatok célja a már megszerzett elméleti tudásra épülő korszerű kommunikációs technológiák megismerésre. A mérések a lokális hálózatokban és interneten alkalmazott technológiák megismerésére irányulnak.

Természettudományos alapismeretek
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • NMXAN1HBLEMatematika I.16Elmélet: 28 óra/félév
 • KMXIA1TBLEInformatika I.13Elmélet: 12 óra/félév
 • KEEVR1TBLEVillamosipari anyagismeret13Elmélet: 12 óra/félév
 • KEXTT1TBLETermészettudományok alapjai13Elmélet: 8 óra/félév
 • KEXMA2TBLEMatematika II.26Elmélet: 28 óra/félév
 • KMXIA2TBLEInformatika I. laboratórium22Labormérés: 12 óra/félév
 • KEXVR2TBLEVillamosipari anyagismeret laboratórium22Labormérés: 12 óra/félév
 • KEXFI1TBLEFizika I.34Elmélet: 16 óra/félév
 • KEXFI2TBLEFizika II.44Elmélet: 16 óra/félév
 • KHXIA3TBLEInformatika II.53Elmélet: 12 óra/félév
 • KEEMI1TBLEBiztonságtechnika, környezetvédelem és minőségbiztosítás alapjai64Elmélet: 8 óra/félév
Gazdasági és humán ismeretek
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • GSXVA1TBLEVállalkozás gazdaságtan I.42Elmélet: 6 óra/félév
 • GGXKG2TBLEMikroökonómia50Elmélet: 8 óra/félév
 • GSXVA2TBLEVállalkozás gazdaságtan II.52Elmélet: 6 óra/félév
 • GVXME1TBLEMenedzsment alapjai50Elmélet: 8 óra/félév
 • GGXKG1TBLEMakroökonómia60Elmélet: 8 óra/félév
 • GGXJI1TBLEJogi ismeretek62Elmélet: 12 óra/félév
Szakmai törzsanyag
Specializáció (szakirány) közös tantárgy
Kötelezően választható tárgycsoport (modul) tantárgy
Szakdolgozat tantárgy