Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Mobil és mikrohullámú hálózatok modul

A korszerű telekommunikációs feladatok megvalósítása napjainkban elképzelhetetlen a vezetékes és vezeték nélküli átvitel alkalmazása nélkül. A modul célkitűzése, hogy a hallgatók eszköz- és rendszerszintű ismeretet szerezzenek az optikai, a mikrohullámú, és ezen belül a mobil kommunikáció területén. A modul első félévében az Optikai hálózatok tantárgyban foglalkozunk a gerinchálózati és az elérési hálózati technológiákkal. A modul második félévében elkezdjük a elméleti anyagra épülő laborgyakorlatokat, és folytatjuk az elmélet ismeretanyagának elsajátítását a Mobil és mikrohullámú hálózatok tantárgy keretében. A tárgy első fele a mikrohullámú elmélettel, eszközökkel, míg a második fele a mobil kommunikáció alkotóelemeivel és rendszertanával ismerteti meg a hallgatókat.

A tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi gyakorlatok célja a már megszerzett elméleti tudásra épülő korszerű rendszerszintű mérések elsajátítása a vezetékes és vezeték nélküli kommunikáció területén.

Félév: 1
Félév: 2
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • KEXDT2TBLEDigitális technika II.23Elmélet: 12 óra/félév
 • KEXEL1TBLEElektronika I.24Elmélet: 12 óra/félév
 • KMXIA2TBLEInformatika I. laboratórium22Labormérés: 12 óra/félév
 • KEXMA2TBLEMatematika II.26Elmélet: 28 óra/félév
 • KMXMT1TBLEMéréstechnika I.24Elmélet: 12 óra/félév
 • KMEPR1TBLEProgramozás I.22Elmélet: 8 óra/félév
 • KEXVR2TBLEVillamosipari anyagismeret laboratórium22Labormérés: 12 óra/félév
 • KHXVT3TBLEVillamosságtan II.23Elmélet: 16 óra/félév
 • KHXVT4TBLEVillamosságtan II. gyakorlat23Elmélet: 16 óra/félév
Félév: 3
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • KMXAU1TBLEAutomatika I.35Elmélet: 16 óra/félév
 • KEXDT3TBLEDigitális technika II. laboratórium32Labormérés: 12 óra/félév
 • KEXEL2TBLEElektronika II.34Elmélet: 12 óra/félév
 • KEXFI1TBLEFizika I.34Elmélet: 16 óra/félév
 • KHXHI1TBLEHíradástechnika I.33Elmélet: 16 óra/félév
 • KMEMT2TBLEMéréstechnika II.34Elmélet: 12 óra/félév
 • KMXPR2TBLEProgramozás II.35Elmélet: 8 óra/félév
 • KVXVE1TBLEVillamos energetika33Elmélet: 16 óra/félév
Félév: 4
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • KEXET1TBLEElektronikai technológia40Elmélet: 8 óra/félév
 • KEXFI2TBLEFizika II.44Elmélet: 16 óra/félév
 • KHXHI2TBLEHíradástechnika I. laboratórium42Labormérés: 12 óra/félév
 • KEXMD1TBLEMűszaki dokumentáció42Labormérés: 8 óra/félév
 • GSXVA1TBLEVállalkozás gazdaságtan I.42Elmélet: 6 óra/félév
 • KVXVE2TBLEVillamos energetika laboratórium42Labormérés: 12 óra/félév
Félév: 5
Félév: 6
Félév: 7