Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Mobil és mikrohullámú hálózatok modul

A korszerű telekommunikációs feladatok megvalósítása napjainkban elképzelhetetlen a vezetékes és vezeték nélküli átvitel alkalmazása nélkül. A modul célkitűzése, hogy a hallgatók eszköz- és rendszerszintű ismeretet szerezzenek az optikai, a mikrohullámú, és ezen belül a mobil kommunikáció területén. A modul első félévében az Optikai hálózatok tantárgyban foglalkozunk a gerinchálózati és az elérési hálózati technológiákkal. A modul második félévében elkezdjük a elméleti anyagra épülő laborgyakorlatokat, és folytatjuk az elmélet ismeretanyagának elsajátítását a Mobil és mikrohullámú hálózatok tantárgy keretében. A tárgy első fele a mikrohullámú elmélettel, eszközökkel, míg a második fele a mobil kommunikáció alkotóelemeivel és rendszertanával ismerteti meg a hallgatókat.

A tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi gyakorlatok célja a már megszerzett elméleti tudásra épülő korszerű rendszerszintű mérések elsajátítása a vezetékes és vezeték nélküli kommunikáció területén.

Természettudományos alapismeretek
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • NMXAN1HBLEMatematika I.16Elmélet: 28 óra/félév
 • KMXIA1TBLEInformatika I.13Elmélet: 12 óra/félév
 • KEEVR1TBLEVillamosipari anyagismeret13Elmélet: 12 óra/félév
 • KEXTT1TBLETermészettudományok alapjai13Elmélet: 8 óra/félév
 • KEXMA2TBLEMatematika II.26Elmélet: 28 óra/félév
 • KMXIA2TBLEInformatika I. laboratórium22Labormérés: 12 óra/félév
 • KEXVR2TBLEVillamosipari anyagismeret laboratórium22Labormérés: 12 óra/félév
 • KEXFI1TBLEFizika I.34Elmélet: 16 óra/félév
 • KEXFI2TBLEFizika II.44Elmélet: 16 óra/félév
 • KHXIA3TBLEInformatika II.53Elmélet: 12 óra/félév
 • KEEMI1TBLEBiztonságtechnika, környezetvédelem és minőségbiztosítás alapjai64Elmélet: 8 óra/félév
Gazdasági és humán ismeretek
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • GSXVA1TBLEVállalkozás gazdaságtan I.42Elmélet: 6 óra/félév
 • GGXKG2TBLEMikroökonómia50Elmélet: 8 óra/félév
 • GSXVA2TBLEVállalkozás gazdaságtan II.52Elmélet: 6 óra/félév
 • GVXME1TBLEMenedzsment alapjai50Elmélet: 8 óra/félév
 • GGXKG1TBLEMakroökonómia60Elmélet: 8 óra/félév
 • GGXJI1TBLEJogi ismeretek62Elmélet: 12 óra/félév
Szakmai törzsanyag
Specializáció (szakirány) közös tantárgy
Kötelezően választható tárgycsoport (modul) tantárgy
Szakdolgozat tantárgy