Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Médiatechnológia modul

A telekommunikáción belül a médiatechnológia folyamatosan változik és fejlődik. A modul célja olyan mérnökök képzése, akik e fejlődő területen is maradéktalanul megállják helyüket. Ehhez alapvetően három fő tématerülettel foglalkozunk egy két féléves modul tárgy keretében. A három terület:

 • média előállítása és továbbítása analóg és digitális módon
 • stúdiótechnika
 • média továbbítása IP alapon

Ezen három terület teljesen felöleli a korszerű médiák létrehozásához, tárolásához, módosításához és a különböző platformokon történő átviteléhez szükséges ismereteket.

A modul tárgyakhoz két laborgyakorlat is kapcsolódik féléves eltolással, hogy az elméleti tudás előzetesen megalapozza a méréseket. A laboratóriumi órák célja a három területen elhangzott elméleti ismeretanyaghoz csatlakozó mérésekkel segíteni az előző félévben tanultak mélyebb elsajátítását.

Természettudományos alapismeretek
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • NMXAN1HBLEMatematika I.16Elmélet: 28 óra/félév
 • KMXIA1TBLEInformatika I.13Elmélet: 12 óra/félév
 • KEEVR1TBLEVillamosipari anyagismeret13Elmélet: 12 óra/félév
 • KEXTT1TBLETermészettudományok alapjai13Elmélet: 8 óra/félév
 • KEXMA2TBLEMatematika II.26Elmélet: 28 óra/félév
 • KMXIA2TBLEInformatika I. laboratórium22Labormérés: 12 óra/félév
 • KEXVR2TBLEVillamosipari anyagismeret laboratórium22Labormérés: 12 óra/félév
 • KEXFI1TBLEFizika I.34Elmélet: 16 óra/félév
 • KEXFI2TBLEFizika II.44Elmélet: 16 óra/félév
 • KHXIA3TBLEInformatika II.53Elmélet: 12 óra/félév
 • KEEMI1TBLEBiztonságtechnika, környezetvédelem és minőségbiztosítás alapjai64Elmélet: 8 óra/félév
Gazdasági és humán ismeretek
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • GSXVA1TBLEVállalkozás gazdaságtan I.42Elmélet: 6 óra/félév
 • GGXKG2TBLEMikroökonómia50Elmélet: 8 óra/félév
 • GSXVA2TBLEVállalkozás gazdaságtan II.52Elmélet: 6 óra/félév
 • GVXME1TBLEMenedzsment alapjai50Elmélet: 8 óra/félév
 • GGXKG1TBLEMakroökonómia60Elmélet: 8 óra/félév
 • GGXJI1TBLEJogi ismeretek62Elmélet: 12 óra/félév
Szakmai törzsanyag
Specializáció (szakirány) közös tantárgy
Kötelezően választható tárgycsoport (modul) tantárgy
Szakdolgozat tantárgy