Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Távközlési informatika modul

A korszerű telekommunikációs technológiák napjainkban elválaszthatatlanul összekapcsolódnak az informatikával. A modul célkitűzése, hogy a hallgatók eszköz- és rendszerszintű ismeretet szerezzenek a rendszerek közötti adatkapcsolatok és adatátvitel területén. A modul fő tantárgya két féléven át oktatott Távközlési informatika, amely általános szemléletet ad a hálózati működésről. A tárgy hierarchikus rendszerbe foglalva tárgyalja a kommunikációs protokollokat, a vezetékes és vezeték nélküli lokális hálózatokban és az interneten alkalmazott technológiákat.

A tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi gyakorlatok célja a már megszerzett elméleti tudásra épülő korszerű kommunikációs technológiák megismerésre. A mérések a lokális hálózatokban és interneten alkalmazott technológiák megismerésére irányulnak.

Természettudományos alapismeretek
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • KMEMA11TTDMatematika I.16Elmélet: 12 óra/félév
 • KMAIA11TTDInformatika I.13Elmélet: 4 óra/félév
 • KMEMA21TTDMatematika II.26Elmélet: 12 óra/félév
 • KMAIA12TTDInformatika I. laboratórium22Labormérés: 10 óra/félév
 • KMEVR11TTDVillamosipari anyagismeret23Elmélet: 6 óra/félév
 • KMEVR12TTDVillamosipari anyagismeret laboratórium22Labormérés: 10 óra/félév
 • KMEMA31TTDMatematika III.33Elmélet: 12 óra/félév
 • KMEFI11TTDFizika I.34Elmélet: 8 óra/félév
 • KMEFI21TTDFizika II.54Elmélet: 8 óra/félév
 • KHTIA21TTDInformatika II.63Elmélet: 8 óra/félév
 • KMEMI11TTDBiztonságtechnika, környezetvédelem és minőségbiztosítás alapjai74Elmélet: 8 óra/félév
Gazdasági és humán ismeretek
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • GGTKG11TTDMakroökonómia12Elmélet: 6 óra/félév
 • GGTKG21TTDMikroökonómia22Elmélet: 4 óra/félév
 • GSVVA11TTDVállalkozás gazdaságtan I.42Elmélet: 6 óra/félév
 • GSVVA21TTDVállalkozásgazdaságtan II.52Elmélet: 4 óra/félév
 • GGTME11TTDMenedzsment73Elmélet: 4 óra/félév
 • GGTJI11TTDJogi ismeretek72Elmélet: 4 óra/félév
Szakmai törzsanyag
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • KHTVT11TTDVillamosságtan I.14Elmélet: 12 óra/félév
 • KMEDT11TTDDigitális technika I.14Elmélet: 6 óra/félév
 • KHTVT12TTDVillamosságtan I. gyakorlat24Gyakorlat: 8 óra/hét
 • KHTVT21TTDVillamosságtan II.23Elmélet: 12 óra/félév
 • KHTVT22TTDVillamosságtan II. gyakorlat23Gyakorlat: 8 óra/félév
 • KMEDT21TTDDigitális technika II.24Elmélet: 6 óra/félév
 • KMEDT31TTDDigitális technika II. laboratórium23Labormérés: 14 óra/félév
 • KMEEL22TTDElektronika II. laboratórium22Labormérés: 6 óra/félév
 • KMAPR11TTDProgramozás I.32Elmélet: 4 óra/félév
 • KMAMT11TTDMéréstechnika I.32Elmélet: 8 óra/félév
 • KMEEL11TTDElektronika I.32Elmélet: 8 óra/félév
 • KMEMD11TTDMűszaki dokumentáció42Labormérés: 10 óra/félév
 • KMAMT12TTDMéréstechnika I. laboratórium42Labormérés: 10 óra/félév
 • KMAMT21TTDMéréstechnika II.42Elmélet: 8 óra/félév
 • KMAMT22TTDMéréstechnika II. laboratórium42Labormérés: 10 óra/félév
 • KMEEL12TTDElektronika I. gyakorlat42Labormérés: 6 óra/félév
 • KMEEL21TTDElektronika II.42Labormérés: 6 óra/félév
 • KMAAU11TTDAutomatika I.43Elmélet: 8 óra/félév
 • KMAAU12TTDAutomatika I. laboratórium42Labormérés: 12 óra/félév
 • KHTHI11TTDHíradástechnika I.43Elmélet: 6 óra/félév
 • KHTHI12TTDHiradástechnika I. laboratórium42Labormérés: 8 óra/félév
 • KVEVE11TTDVillamos energetika I.43Elmélet: 6 óra/félév
 • KVEVE21TTDVillamos energetika I. laboratórium42Labormérés: 8 óra/félév
 • KMAPR21TTDProgramozás II.52Elmélet: 4 óra/félév
 • KMAPR22TTDProgramozás II. laboratórium63Labormérés: 10 óra/félév
 • KMEET11TTDElektronikai technológia62Elmélet: 8 óra/félév
 • KMEET12TTDElektronikai technológia laboratórium62Labormérés: 10 óra/félév
 • KMEAM11TTDÁltalános mérnöki ismeretek63Elmélet: 8 óra/félév
Specializáció (szakirány) közös tantárgy
Kötelezően választható tárgycsoport (modul) tantárgy
Szakdolgozat tantárgy