Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Mikrohullámú, mobil és optikai technológiák modul

A korszerű telekommunikációs feladatok megvalósítása napjainkban elképzelhetetlen a vezetékes és vezeték nélküli átvitel alkalmazása nélkül. A modul célkitűzése, hogy a hallgatók eszköz- és rendszerszintű ismeretet szerezzenek az optikai, a mikrohullámú, és ezen belül a mobil kommunikáció területén. A modul első félévében az Optikai hálózatok tantárgyban foglalkozunk a gerinchálózati és az elérési hálózati technológiákkal. A modul második félévében elkezdjük a elméleti anyagra épülő laborgyakorlatokat, és folytatjuk az elmélet ismeretanyagának elsajátítását a Mobil és mikrohullámú hálózatok tantárgy keretében. A tárgy első fele a mikrohullámú elmélettel, eszközökkel, míg a második fele a mobil kommunikáció alkotóelemeivel és rendszertanával ismerteti meg a hallgatókat.

A tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi gyakorlatok célja a már megszerzett elméleti tudásra épülő korszerű rendszerszintű mérések elsajátítása a vezetékes és vezeték nélküli kommunikáció területén.

Félév: 1
Félév: 2
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • KMEDT21TNDDigitális technika II.23Elmélet: 2 óra/hét
 • KMEEL11TNDElektronika I.22Elmélet: 2 óra/hét
 • KMEEL12TNDElektronika I. gyakorlat22Gyakorlat: 1 óra/hét
 • KMAIA12TNDInformatika laboratórium I.22Labormérés: 2 óra/hét
 • KMEMA21TNDMatematika II.26Elmélet: 2 óra/hét
 • KMAMT11TNDMéréstechnika I.22Elmélet: 2 óra/hét
 • KMAMT12TNDMéréstechnika I. laboratórium22Labormérés: 2 óra/hét
 • GGTKG21TNDMikroökonómia22Elmélet: 1 óra/hét
 • KMAPR11TNDProgramozás I.22Elmélet: 2 óra/hét
 • KMEVR12TNDVillamosipari anyagismeret laboratórium (2)22Labormérés: 1 óra/hét
 • KHTVT21TNDVillamosságtan II.23Elmélet: 3 óra/hét
 • KHTVT22TNDVillamosságtan II. gyakorlat23Gyakorlat: 3 óra/hét
Félév: 3
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • KMAAU12TNDAutomatika I. laboratórium32Labormérés: 2 óra/hét
 • KMAAU11TNDAutomatika I.33Elmélet: 2 óra/hét
 • KMEDT31TNDDigitális technika II. laboratórium32Labormérés: 2 óra/hét
 • KMEEL21TNDElektronika II.32Elmélet: 2 óra/hét
 • KMEEL22TNDElektronika II. laboratórium32Labormérés: 2 óra/hét
 • KMEFI11TNDFizika I.34Elmélet: 2 óra/hét
 • KHTHI11TNDHiradástechnika I. (2)33Elmélet: 2 óra/hét
 • KMAMT21TNDMéréstechnika II.32Elmélet: 2 óra/hét
 • KMAMT22TNDMéréstechnika II. laboratórium32Labormérés: 2 óra/hét
 • KMAPR21TNDProgramozás II.32Elmélet: 2 óra/hét
 • KMAPR22TNDProgramozás II. laboratórium33Labormérés: 3 óra/hét
 • KVEVE11TNDVillamos energetika I. (2)33Elmélet: 2 óra/hét
Félév: 4
Félév: 5
Félév: 6
Félév: 7