Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Mikrohullámú, mobil és optikai technológiák modul

A korszerű telekommunikációs feladatok megvalósítása napjainkban elképzelhetetlen a vezetékes és vezeték nélküli átvitel alkalmazása nélkül. A modul célkitűzése, hogy a hallgatók eszköz- és rendszerszintű ismeretet szerezzenek az optikai, a mikrohullámú, és ezen belül a mobil kommunikáció területén. A modul első félévében az Optikai hálózatok tantárgyban foglalkozunk a gerinchálózati és az elérési hálózati technológiákkal. A modul második félévében elkezdjük a elméleti anyagra épülő laborgyakorlatokat, és folytatjuk az elmélet ismeretanyagának elsajátítását a Mobil és mikrohullámú hálózatok tantárgy keretében. A tárgy első fele a mikrohullámú elmélettel, eszközökkel, míg a második fele a mobil kommunikáció alkotóelemeivel és rendszertanával ismerteti meg a hallgatókat.

A tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi gyakorlatok célja a már megszerzett elméleti tudásra épülő korszerű rendszerszintű mérések elsajátítása a vezetékes és vezeték nélküli kommunikáció területén.

Természettudományos alapismeretek
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • KMEMA11TNDMatematika I.16Elmélet: 2 óra/hét
 • KMAIA11TNDInformatika I.13Elmélet: 2 óra/hét
 • KMEVR11TNDVillamosipari anyagismeret13Elmélet: 2 óra/hét
 • KMEMA21TNDMatematika II.26Elmélet: 2 óra/hét
 • KMAIA12TNDInformatika laboratórium I.22Labormérés: 2 óra/hét
 • KMEVR12TNDVillamosipari anyagismeret laboratórium (2)22Labormérés: 1 óra/hét
 • KMEFI11TNDFizika I.34Elmélet: 2 óra/hét
 • KMEMA31TNDMatematika III.43Elmélet: 3 óra/hét
 • KMEFI21TNDFizika II.44Elmélet: 2 óra/hét
 • KHTIA21TNDInformatika II.53Elmélet: 2 óra/hét
 • KMEMI11TNDBiztonságtechnika, környezetvédelem és minőségbiztosítás alapjai64Elmélet: 2 óra/hét
Gazdasági és humán ismeretek
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • GGTKG11TNDMakroökonómia12Elmélet: 2 óra/hét
 • GGTKG21TNDMikroökonómia22Elmélet: 1 óra/hét
 • GSVVA11TNDVállalkozás gazdaságtan I.42Elmélet: 2 óra/hét
 • GSVVA21TNDVállalkozás gazdaságtan II.52Elmélet: 1 óra/hét
 • GVMME11TNDMenedzsment63Elmélet: 2 óra/hét
 • GGTJI11TNDJogi ismeretek62Elmélet: 2 óra/hét
Szakmai törzsanyag
Specializáció (szakirány) közös tantárgy
Kötelezően választható tárgycsoport (modul) tantárgy
Szakdolgozat tantárgy