Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Médiatechnológia modul

A telekommunikáción belül a médiatechnológia folyamatosan változik és fejlődik. A modul célja olyan mérnökök képzése, akik e fejlődő területen is maradéktalanul megállják helyüket. Ehhez alapvetően három fő tématerülettel foglalkozunk egy két féléves modul tárgy keretében. A három terület:

 • média előállítása és továbbítása analóg és digitális módon
 • stúdiótechnika
 • média továbbítása IP alapon

Ezen három terület teljesen felöleli a korszerű médiák létrehozásához, tárolásához, módosításához és a különböző platformokon történő átviteléhez szükséges ismereteket.

A modul tárgyakhoz két laborgyakorlat is kapcsolódik féléves eltolással, hogy az elméleti tudás előzetesen megalapozza a méréseket. A laboratóriumi órák célja a három területen elhangzott elméleti ismeretanyaghoz csatlakozó mérésekkel segíteni az előző félévben tanultak mélyebb elsajátítását.

Természettudományos alapismeretek
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • KMEMA11TNDMatematika I.16Elmélet: 2 óra/hét
 • KMAIA11TNDInformatika I.13Elmélet: 2 óra/hét
 • KMEVR11TNDVillamosipari anyagismeret13Elmélet: 2 óra/hét
 • KMEMA21TNDMatematika II.26Elmélet: 2 óra/hét
 • KMAIA12TNDInformatika laboratórium I.22Labormérés: 2 óra/hét
 • KMEVR12TNDVillamosipari anyagismeret laboratórium (2)22Labormérés: 1 óra/hét
 • KMEFI11TNDFizika I.34Elmélet: 2 óra/hét
 • KMEMA31TNDMatematika III.43Elmélet: 3 óra/hét
 • KMEFI21TNDFizika II.44Elmélet: 2 óra/hét
 • KHTIA21TNDInformatika II.53Elmélet: 2 óra/hét
 • KMEMI11TNDBiztonságtechnika, környezetvédelem és minőségbiztosítás alapjai64Elmélet: 2 óra/hét
Gazdasági és humán ismeretek
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • GGTKG11TNDMakroökonómia12Elmélet: 2 óra/hét
 • GGTKG21TNDMikroökonómia22Elmélet: 1 óra/hét
 • GSVVA11TNDVállalkozás gazdaságtan I.42Elmélet: 2 óra/hét
 • GSVVA21TNDVállalkozás gazdaságtan II.52Elmélet: 1 óra/hét
 • GVMME11TNDMenedzsment63Elmélet: 2 óra/hét
 • GGTJI11TNDJogi ismeretek62Elmélet: 2 óra/hét
Szakmai törzsanyag
Specializáció (szakirány) közös tantárgy
Kötelezően választható tárgycsoport (modul) tantárgy
Szakdolgozat tantárgy