Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Távközlési informatika modul

A korszerű telekommunikációs technológiák napjainkban elválaszthatatlanul összekapcsolódnak az informatikával. A modul célkitűzése, hogy a hallgatók eszköz- és rendszerszintű ismeretet szerezzenek a rendszerek közötti adatkapcsolatok és adatátvitel területén. A modul fő tantárgya két féléven át oktatott Távközlési informatika, amely általános szemléletet ad a hálózati működésről. A tárgy hierarchikus rendszerbe foglalva tárgyalja a kommunikációs protokollokat, a vezetékes és vezeték nélküli lokális hálózatokban és az interneten alkalmazott technológiákat.

A tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi gyakorlatok célja a már megszerzett elméleti tudásra épülő korszerű kommunikációs technológiák megismerésre. A mérések a lokális hálózatokban és interneten alkalmazott technológiák megismerésére irányulnak.

Félév: 1
Félév: 2
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • KMEDT21TLDDigitális technika II.23Elmélet: 12 óra/félév
 • KMEEL11TLDElektronika I.22Elmélet: 12 óra/félév
 • KMEEL12TLDElektronika I. gyakorlat22Elmélet: 8 óra/félév
 • KMAIA12TLDInformatika I. laboratórium22Labormérés: 12 óra/félév
 • KMEMA21TLDMatematika II.26Elmélet: 24 óra/félév
 • KMAMT11TLDMéréstechnika I.22Elmélet: 12 óra/félév
 • KMAMT12TLDMéréstechnika I. laboratórium22Labormérés: 12 óra/félév
 • GGTKG21TLDMikroökonómia22Elmélet: 6 óra/félév
 • KMAPR11TLDProgramozás I.22Elmélet: 8 óra/félév
 • KMEVR12TLDVillamosipari anyagismeret laboratórium (2)22Labormérés: 12 óra/félév
 • KHTVT21TLDVillamosságtan II.23Elmélet: 16 óra/félév
 • KHTVT22TLDVillamosságtan II. gyakorlat23Gyakorlat: 16 óra/félév
Félév: 3
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • KMAAU11TLDAutomatika I.33Elmélet: 16 óra/félév
 • KMAAU12TLDAutomatika I. laboratórium32Labormérés: 12 óra/félév
 • KMEDT31TLDDigitális technika II. laboratórium32Labormérés: 12 óra/félév
 • KMEEL21TLDElektronika II.32Elmélet: 12 óra/félév
 • KMEEL22TLDElektronika II. laboratórium32Labormérés: 12 óra/félév
 • KMEFI11TLDFizika I.34Elmélet: 16 óra/félév
 • KHTHI11TLDHiradástechnika I.33Elmélet: 16 óra/félév
 • KMAMT21TLDMéréstechnika II.32Elmélet: 12 óra/félév
 • KMAMT31TLDMéréstechnika II. laboratórium32Labormérés: 12 óra/félév
 • KMAPR21TLDProgramozás II.32Elmélet: 8 óra/félév
 • KMAPR22TLDProgramozás II. laboratórium33Labormérés: 12 óra/félév
 • KVEVE11TLDVillamos energetika I. (2)33Elmélet: 16 óra/félév
Félév: 4
Félév: 5
Félév: 6
Félév: 7