Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Távközlési informatika modul

A korszerű telekommunikációs technológiák napjainkban elválaszthatatlanul összekapcsolódnak az informatikával. A modul célkitűzése, hogy a hallgatók eszköz- és rendszerszintű ismeretet szerezzenek a rendszerek közötti adatkapcsolatok és adatátvitel területén. A modul fő tantárgya két féléven át oktatott Távközlési informatika, amely általános szemléletet ad a hálózati működésről. A tárgy hierarchikus rendszerbe foglalva tárgyalja a kommunikációs protokollokat, a vezetékes és vezeték nélküli lokális hálózatokban és az interneten alkalmazott technológiákat.

A tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi gyakorlatok célja a már megszerzett elméleti tudásra épülő korszerű kommunikációs technológiák megismerésre. A mérések a lokális hálózatokban és interneten alkalmazott technológiák megismerésére irányulnak.

Természettudományos alapismeretek
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • KMEMA11TLDMatematika I.16Elmélet: 24 óra/félév
 • KMAIA11TLDInformatika I.13Elmélet: 12 óra/félév
 • KMEVR11TLDVillamosipari anyagismeret13Elmélet: 12 óra/félév
 • KMEMA21TLDMatematika II.26Elmélet: 24 óra/félév
 • KMAIA12TLDInformatika I. laboratórium22Labormérés: 12 óra/félév
 • KMEVR12TLDVillamosipari anyagismeret laboratórium (2)22Labormérés: 12 óra/félév
 • KMEFI11TLDFizika I.34Elmélet: 16 óra/félév
 • KMEMA31TLDMatematika III.43Elmélet: 16 óra/félév
 • KMEFI21TLDFizika II.44Elmélet: 16 óra/félév
 • KMEIA21TLDInformatika II.53Elmélet: 12 óra/félév
 • KMEMI11TLDBiztonságtechnika, környezetvédelem és minőségbiztosítás alapjai64Elmélet: 8 óra/félév
Gazdasági és humán ismeretek
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • GGTKG11TLDMakroökonómia12Elmélet: 6 óra/félév
 • GGTKG21TLDMikroökonómia22Elmélet: 6 óra/félév
 • GSVVA11TLDVállalkozás gazdaságtan I.42Elmélet: 6 óra/félév
 • GSVVA21TLDVállalkozásgazdaságtan II.52Elmélet: 6 óra/félév
 • GVMME11TLDMenedzsment63Elmélet: 12 óra/félév
 • GGTJI11TLDJogi ismeretek62Elmélet: 12 óra/félév
Szakmai törzsanyag
Specializáció (szakirány) közös tantárgy
Kötelezően választható tárgycsoport (modul) tantárgy
Szakdolgozat tantárgy
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • KMESD11TLDSzakdolgozat715Elmélet: 14 óra/félév