Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Mobil és mikrohullámú hálózatok modul

A korszerű telekommunikációs feladatok megvalósítása napjainkban elképzelhetetlen a vezetékes és vezeték nélküli átvitel alkalmazása nélkül. A modul célkitűzése, hogy a hallgatók eszköz- és rendszerszintű ismeretet szerezzenek az optikai, a mikrohullámú, és ezen belül a mobil kommunikáció területén. A modul első félévében az Optikai hálózatok tantárgyban foglalkozunk a gerinchálózati és az elérési hálózati technológiákkal. A modul második félévében elkezdjük a elméleti anyagra épülő laborgyakorlatokat, és folytatjuk az elmélet ismeretanyagának elsajátítását a Mobil és mikrohullámú hálózatok tantárgy keretében. A tárgy első fele a mikrohullámú elmélettel, eszközökkel, míg a második fele a mobil kommunikáció alkotóelemeivel és rendszertanával ismerteti meg a hallgatókat.

A tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi gyakorlatok célja a már megszerzett elméleti tudásra épülő korszerű rendszerszintű mérések elsajátítása a vezetékes és vezeték nélküli kommunikáció területén.

Félév: 1
Félév: 2
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • KMEDT21TLDDigitális technika II.23Elmélet: 12 óra/félév
 • KMEEL11TLDElektronika I.22Elmélet: 12 óra/félév
 • KMEEL12TLDElektronika I. gyakorlat22Elmélet: 8 óra/félév
 • KMAIA12TLDInformatika I. laboratórium22Labormérés: 12 óra/félév
 • KMEMA21TLDMatematika II.26Elmélet: 24 óra/félév
 • KMAMT11TLDMéréstechnika I.22Elmélet: 12 óra/félév
 • KMAMT12TLDMéréstechnika I. laboratórium22Labormérés: 12 óra/félév
 • GGTKG21TLDMikroökonómia22Elmélet: 6 óra/félév
 • KMAPR11TLDProgramozás I.22Elmélet: 8 óra/félév
 • KMEVR12TLDVillamosipari anyagismeret laboratórium (2)22Labormérés: 12 óra/félév
 • KHTVT21TLDVillamosságtan II.23Elmélet: 16 óra/félév
 • KHTVT22TLDVillamosságtan II. gyakorlat23Gyakorlat: 16 óra/félév
Félév: 3
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • KMAAU11TLDAutomatika I.33Elmélet: 16 óra/félév
 • KMAAU12TLDAutomatika I. laboratórium32Labormérés: 12 óra/félév
 • KMEDT31TLDDigitális technika II. laboratórium32Labormérés: 12 óra/félév
 • KMEEL21TLDElektronika II.32Elmélet: 12 óra/félév
 • KMEEL22TLDElektronika II. laboratórium32Labormérés: 12 óra/félév
 • KMEFI11TLDFizika I.34Elmélet: 16 óra/félév
 • KHTHI11TLDHiradástechnika I.33Elmélet: 16 óra/félév
 • KMAMT21TLDMéréstechnika II.32Elmélet: 12 óra/félév
 • KMAMT31TLDMéréstechnika II. laboratórium32Labormérés: 12 óra/félév
 • KMAPR21TLDProgramozás II.32Elmélet: 8 óra/félév
 • KMAPR22TLDProgramozás II. laboratórium33Labormérés: 12 óra/félév
 • KVEVE11TLDVillamos energetika I. (2)33Elmélet: 16 óra/félév
Félév: 4
Félév: 5
Félév: 6
Félév: 7