Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Mobil és mikrohullámú hálózatok modul

A korszerű telekommunikációs feladatok megvalósítása napjainkban elképzelhetetlen a vezetékes és vezeték nélküli átvitel alkalmazása nélkül. A modul célkitűzése, hogy a hallgatók eszköz- és rendszerszintű ismeretet szerezzenek az optikai, a mikrohullámú, és ezen belül a mobil kommunikáció területén. A modul első félévében az Optikai hálózatok tantárgyban foglalkozunk a gerinchálózati és az elérési hálózati technológiákkal. A modul második félévében elkezdjük a elméleti anyagra épülő laborgyakorlatokat, és folytatjuk az elmélet ismeretanyagának elsajátítását a Mobil és mikrohullámú hálózatok tantárgy keretében. A tárgy első fele a mikrohullámú elmélettel, eszközökkel, míg a második fele a mobil kommunikáció alkotóelemeivel és rendszertanával ismerteti meg a hallgatókat.

A tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi gyakorlatok célja a már megszerzett elméleti tudásra épülő korszerű rendszerszintű mérések elsajátítása a vezetékes és vezeték nélküli kommunikáció területén.

Természettudományos alapismeretek
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • KMEMA11TLDMatematika I.16Elmélet: 24 óra/félév
 • KMAIA11TLDInformatika I.13Elmélet: 12 óra/félév
 • KMEVR11TLDVillamosipari anyagismeret13Elmélet: 12 óra/félév
 • KMEMA21TLDMatematika II.26Elmélet: 24 óra/félév
 • KMAIA12TLDInformatika I. laboratórium22Labormérés: 12 óra/félév
 • KMEVR12TLDVillamosipari anyagismeret laboratórium (2)22Labormérés: 12 óra/félév
 • KMEFI11TLDFizika I.34Elmélet: 16 óra/félév
 • KMEMA31TLDMatematika III.43Elmélet: 16 óra/félév
 • KMEFI21TLDFizika II.44Elmélet: 16 óra/félév
 • KMEIA21TLDInformatika II.53Elmélet: 12 óra/félév
 • KMEMI11TLDBiztonságtechnika, környezetvédelem és minőségbiztosítás alapjai64Elmélet: 8 óra/félév
Gazdasági és humán ismeretek
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • GGTKG11TLDMakroökonómia12Elmélet: 6 óra/félév
 • GGTKG21TLDMikroökonómia22Elmélet: 6 óra/félév
 • GSVVA11TLDVállalkozás gazdaságtan I.42Elmélet: 6 óra/félév
 • GSVVA21TLDVállalkozásgazdaságtan II.52Elmélet: 6 óra/félév
 • GVMME11TLDMenedzsment63Elmélet: 12 óra/félév
 • GGTJI11TLDJogi ismeretek62Elmélet: 12 óra/félév
Szakmai törzsanyag
Specializáció (szakirány) közös tantárgy
Kötelezően választható tárgycsoport (modul) tantárgy
Szakdolgozat tantárgy
 • TantárgykódTantárgynévFélévKreditHeti/félévi óraszám
 • KMESD11TLDSzakdolgozat715Elmélet: 14 óra/félév