Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Szakdolgozat beadás folyamata BSC

Szakdolgozat/Diplomamunka beadásának folyamata a Záróvizsgán való védésig

2019. január – februári Záróvizsgához

(Tanulmányi Ügyrend Ötödik könyv alapján)

 

BSc KÉPZÉS

Aláírás megszerzése a Szakdolgozat c. tárgyhoz:

 

Fázis

Határidő

Feladat

Felelős

1.

 

Folyamatos konzultáció az intézményi konzulenssel (havonta legalább 1 alkalommal).

Igazolás 4 konzultációról.

Hallgató

Intézményi konzulens

2.

2018.10.31.

A végleges „Szakdolgozat” feladatlap átadása a hallgatóknak.

Intézeti ügyintéző

3.

2018.12.07.

Kitöltött Konzultációs napló leadása az intézeti adminisztrációban.

 

Hallgató

Intézeti ügyintéző

4.

2018.12.14.

„Aláírva” bejegyzés a Neptun rendszerbe.

(Ez a bejegyzés kizárólag a 4 konzultáció megtörténtét igazolja, nincs köze a szakdolgozat beadhatóságához!)

Intézeti ügyintéző

Igazgató-helyettes

 

Szakdolgozat előkészítése a beadáshoz:

 

Fázis

Határidő

Feladat

Felelős

5.

 

Szóbeli hozzájárulás kérése a konzulenstől a dolgozat bekötéséhez, ezt követően a dolgozat beköttetése.

Hallgató

Intézményi konzulens

6.

 

A szakdolgozat elektronikus változatának plágium ellenőrző programba való feltöltése a hallgató gazda intézete által szabályozott/elrendelt módon. (http://szakdolgozat.uni-obuda.hu)

A feltöltést igazoló lap kinyomtatása.

Hallgató

Intézményi konzulens

 

7.

2018.12.15.

A kinyomtatott és bekötött szakdolgozat és a feltöltést igazoló lap leadása az intézeti adminisztrációban.

Hallgató

Intézeti ügyintéző

 

 

Szakdolgozat beadhatóságának ellenőrzése:

 

Fázis

Határidő

Feladat

Felelős

8.

 

Az intézeti ügyintéző a szakdolgozatot átadja az intézményi konzulensnek, valamint azonnal továbbítja az ellenőrző programtól érkezett e-mailt is az intézményi konzulensnek.

Intézeti ügyintéző

9.

 

Az intézményi konzulens a nála lévő kinyomtatott szakdolgozat, az ellenőrző programból érkezett e-mail, a szakdolgozat tartalmi és készültségi szintje valamint a külső konzulens véleményének figyelembe vételével dönt a szakdolgozat beadhatóságáról.

 

Pozitív döntés esetén a kinyomtatott szakdolgozatot aláírja és az ellenőrző programból kapott anyag első oldalára rávezeti a „A szakdolgozat bírálatra kiadható” bejegyzést.

 

Negatív döntés esetén a kinyomtatott szakdolgozatra és az ellenőrző programból kapott anyag első oldalára rávezeti a „A szakdolgozat nem adható be” bejegyzést.

 

Az ellenőrző programból érkezett teljes anyagot az intézményi konzulens őrzi meg. Az ellenőrző programból kapott teljes anyag nem adható ki sem a hallgatónak, sem a bírálónak!

Intézményi konzulens

 

10.

 

Az intézményi konzulens a szakdolgozat anyagait (kinyomtatott szakdolgozat, valamint az ellenőrző programból kapott anyag első oldala, melyre rávezette döntését) eljuttatja az intézeti ügyintézőhöz, valamint döntéséről értesíti a hallgatót.

 

Pozitív döntés esetén javaslatot tesz a bíráló személyére.

Intézményi konzulens

11.

 

Pozitív döntés esetén az intézeti ügyintéző (esetleg a hallgató segítségével) eljuttatja a kinyomtatott dolgozatot a bírálónak.

 

Negatív döntés esetén az intézeti ügyintéző visszaadja a kinyomtatott dolgozatot a hallgatónak.

Az intézményi konzulens döntése az intézetnél marad.

Intézeti ügyintéző

Hallgató

12.

2019.01.20.

A bíráló visszaküldi a kinyomtatott szakdolgozatot és eljuttatja bírálatát írásban az intézeti ügyintézőhöz.

Bíráló

 

 

Hallgató értesítése a Záróvizsgáról:

 

Fázis

Határidő

Feladat

Felelős

13.

2019.01.25.

Az intézeti ügyintéző véglegesíti a hallgató Záróvizsgára történő beosztását, a beosztásról és a bírálat beérkezéséről tájékoztatja a hallgatót.

Intézeti ügyintéző

 

 

 

MSc képzésre jelentkező hallgatók számára előírt határidők:

 

Fázis

Határidő

Feladat

Felelős

1.

 

Folyamatos konzultáció az intézményi konzulenssel (havonta legalább egy alkalom).

Igazolás 4 konzultációról.

Hallgató

Intézményi konzulens

2.

2018.10.31.

A végleges „Szakdolgozat” feladatlap átadása a hallgatóknak.

Intézeti ügyintéző

3.

2018.11.23.

A kitöltött Konzultációs napló leadása az intézeti adminisztrációban.

 

Hallgató

Intézeti ügyintéző

4.

2018.11.30.

„Aláírva” bejegyzés a Neptun rendszerbe.

(Ez a bejegyzés kizárólag a 4 konzultáció megtörténtét igazolja, nincs köze a szakdolgozat beadhatóságához!)

Intézeti ügyintéző

Igazgató-helyettes

5.

2018.11.30.

Szóbeli hozzájárulás kérése a konzulenstől a dolgozat bekötéséhez, ezt követően a szakdolgozat beköttetése.

Hallgató

Intézményi konzulens

6.

 

A szakdolgozat elektronikus változatának plágium ellenőrző programba való feltöltése a hallgató gazda intézete által szabályozott/elrendelt módon. (http://szakdolgozat.uni-obuda.hu)

A feltöltést igazoló lap kinyomtatása.

Hallgató

Intézményi konzulens

 

7.

2018.12.05.

A kinyomtatott és bekötött szakdolgozat és a feltöltést igazoló lap leadása az intézeti adminisztrációban.

Hallgató

Intézeti ügyintéző


Megjegyzések:

 

A fenti határidők valamennyi nappali, levelező és távoktatás tagozaton végző hallgatóra vonatkoznak, kivéve a keresztféléves MSc képzésre jelentkező hallgatókat (a számukra előírt határidőket külön táblázat tartalmazza).

A határidők betartása kötelező!

 

A záróvizsgák időpontja: 2019. január 28-tól (MSc képzésre jelentkezettek esetében: 2019. január első hete).

 

A záróvizsgákat követően az intézeti ügyintéző értesíti a könyvtárat a sikeresen védett szakdolgozatok/ diplomamunkák archiválásáról.

 

Jogorvoslati lehetőségek:

 

A fenti határidők túllépése esetén csak a következő záróvizsga időszakban lehet a folyamatot továbbvinni.

Amennyiben a Szakdolgozat/Diplomamunka „Nem adható be” minősítést kapott, akkor a hallgató az intézet igazgatónál kérvényezheti, hogy továbbra is az elkezdett szakdolgozatát/diplomamunkáját kívánja folytatni, vagy új téma kiírását kéri.

2018. szeptember 28.

Dr. Rácz Ervin

oktatási dékánhelyettes


Utolsó módosítás: