Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Szakdolgozat és diplomamunka beadás folyamata

A szakdolgozat/diplomamunka beadásának folyamata a záróvizsgán történő védésig

(Az ÓE Tanulmányi ügyrendje Ötödik könyv alapján)

Határidők a 2019/2020. tanév téli záróvizsga időszaka esetén

Fő feladat
Részfeladat sorszáma
Részfeladat megnevezése
Felelős(ök)
Határidő
BSc képzésen
előrehozott zv. esetén
BSc/MSc képzésen normál zv. esetén
1.
Folyamatos konzultáció az intézményi konzulenssel (havonta legalább 1 alkalommal).
Igazolás legalább 4 konzultációról!
Hallgató
Intézményi konzulens
 
 
2.
A végleges „Szakdolgozat/Diplomamunka feladatlap” átadása a hallgatónak.
Intézeti ügyintéző
2019.
október
31.
2019.
október
31.
3.
A kitöltött „Konzultációs napló” leadása a specializációt gondozó intézeti ügyintézőnek.
Hallgató Intézeti ügyintéző
2019.
november
22.
2019.
december
06.
4.
„Aláírva” bejegyzés rögzítése/”Évközi jegy„ beírása a Neptun rendszerbe.
(Ez a bejegyzés/beírás kizárólag a 4 konzultáció megtörténtét igazolja, nincs köze a
szakdolgozat/diplomamunka beadhatóságához!)
Intézeti ügyintéző Igazgatóhelyettes
2019.
november
30.
2019.
december
15.
5.
Szóbeli hozzájárulás kérése a konzulenstől a szakdolgozat/diplomamunka (továbbiakban dolgozat) bekötéséhez, ezt követően a dolgozat beköttetése.
Hallgató
Intézményi konzulens
 
 
6.
A dolgozat elektronikus változatának plágium ellenőrző programba való feltöltése a specializációt gondozó Intézet által szabályozott/elrendelt módon.
(http://szakdolgozat.uni-obuda.hu)
A feltöltést igazoló lap kinyomtatása!
Hallgató
Intézményi konzulens
 
 
7.
Az elkészült, bekötött dolgozatnak, ill. elektronikus verziójának és a feltöltést igazoló lapnak a leadása a specializációt gondozó intézeti ügyintézőnek.
Hallgató
Intézményi konzulens
2019.
december
06.
2019.
december
16. 16:00
8.
A specializációt gondozó intézeti ügyintéző a dolgozatot átadja-, az ellenőrző programtól érkezett e-mailt azonnal továbbítja az intézményi konzulensnek.
Intézeti ügyintéző
 
 
9.
Az intézményi konzulens a nála lévő kinyomtatott dolgozat tartalmi és készültségi szintje, az ellenőrző programból érkezett e-mail, valamint a külső konzulens véleményének figyelembe vételével dönt a dolgozat beadhatóságáról.
Pozitív döntés esetén a kinyomtatott dolgozatot aláírja és az ellenőrző programból kapott anyag első oldalára rávezeti a „A szakdolgozat/diplomamunka bírálatra kiadható” bejegyzést.
Negatív döntés esetén a kinyomtatott dolgozatra és az ellenőrző programból kapott anyag első oldalára rávezeti a „A szakdolgozat/diplomamunka nem adható be” bejegyzést.
Az ellenőrző programból érkezett teljes anyagot az intézményi konzulens őrzi meg.
Az ellenőrző programból kapott teljes anyag nem adható ki sem a hallgatónak, sem a bírálónak!
Intézményi konzulens
 
 
10.
Az intézményi konzulens a dolgozat anyagait (kinyomtatott dolgozat, valamint az ellenőrző programból kapott anyag első oldala, melyre rávezette döntését) eljuttatja a specializációt gondozó intézeti ügyintézőhöz, valamint döntéséről értesíti a hallgatót.
Pozitív döntés esetén javaslatot tesz a bíráló személyére.
Intézményi konzulens
 
 
11.
Pozitív döntés esetén a specializációt gondozó intézeti ügyintéző (esetleg a hallgató segítségével) eljuttatja a kinyomtatott dolgozatot a bírálónak. Negatív döntés esetén a specializációt gondozó intézeti ügyintéző visszaadja a kinyomtatott dolgozatot a hallgatónak.
Az intézményi konzulens döntése az Intézetnél marad.
Intézeti ügyintéző
Hallgató
 
 
12.
A bíráló visszaküldi a kinyomtatott dolgozatot és eljuttatja bírálatát írásban a specializációt gondozó intézeti ügyintézőhöz.
Bíráló
2020.
január
03.
2020.
január
17.
13.
A specializációt gondozó intézeti ügyintéző véglegesíti a hallgató záróvizsgára történő beosztását.
A beosztásról és a bírálat beérkezéséről tájékoztatja a hallgatót.
Intézeti ügyintéző
2020.
január
06.
2020.
január
24.

Megjegyzések:

A fenti határidők valamennyi Nappali, Levelező és Távoktatás tagozaton végző hallgatóra vonatkoznak.

A határidők betartása kötelező!

A záróvizsgák időpontja:

- előrehozott: 2020. január 07 (kedd); - normál: 2020. január 27-től.

A záróvizsgákat követően a specializációt gondozó intézeti ügyintéző értesíti a Könyvtárat a sikeresen védett szakdolgozatok/diplomamunkák archiválásáról.

Jogorvoslati lehetőségek:

A fenti határidők túllépése esetén csak a következő záróvizsga időszakban lehet a folyamatot továbbvinni.

Amennyiben a Szakdolgozat/Diplomamunka „Nem adható be” minősítést kapott, akkor a hallgató a specializációt gondozó Intézet igazgatójánál kérvényezheti, hogy továbbra is az elkezdett szakdolgozatát/diplomamunkáját kívánja folytatni, vagy új téma kiírását kéri.

2019. október 1.

            Dr. Rácz Ervin s.k.   oktatási dékánhelyettes