Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Diplomamunka beadás folyamata MSC

Szakdolgozat/Diplomamunka beadásának folyamata a Záróvizsgán való védésig

2019. január – februári Záróvizsgához

(Tanulmányi Ügyrend Ötödik könyv alapján)

 

MSc KÉPZÉS

Évközi jegy megszerzése a Diplomamunka II. c. tárgyhoz:

 

Fázis

Határidő

Feladat

Felelős

1.

 

Folyamatos konzultáció az intézményi konzulenssel.

Igazolás 4 konzultációról és az évközi jegy rávezetése a konzultációs lapra.

Hallgató

Intézményi konzulens

2.

2018.10.31.

A végleges „Diplomamunka” feladatlapok átadása a hallgatóknak.

Hallgató

AI és HTI intézeti ügyintéző

3.

2018.12.07.

A kitöltött Konzultációs napló leadása a specializációt gondozó intézet (AI vagy HTI) adminisztrációjában.

 

Hallgató

AI és HTI intézeti ügyintéző

4.

2018.12.14.

Az évközi jegy beírása a Neptun rendszerbe.

(Ez a bejegyzés kizárólag a 4 konzultáció megtörténtét igazolja, a hallgató teljesítményét értékeli, nincs köze a diplomamunka beadhatóságához!)

AI és HTI intézeti ügyintéző

AI és HTI igazgató-helyettes

 

A diplomamunka előkészítése a beadáshoz:

 

Fázis

Határidő

Feladat

Felelős

5.

 

Szóbeli hozzájárulás kérése a konzulenstől a diplomamunka bekötéséhez., ezt követően a diplomamunka beköttetése.

Hallgató

Intézményi konzulens

6.

 

A diplomamunka elektronikus változatának plágium ellenőrző programba való feltöltése a hallgató gazda intézete által szabályozott/elrendelt módon.

A feltöltéskor az  <intézet> menüpontnál a specializációt gondozó intézetet kell kiválasztani.

A feltöltés megtörténését igazoló lap kinyomtatása.

 

Hallgató

Intézményi konzulens

 

7.

2018.12.14.

A kinyomtatott és bekötött diplomamunka, és a feltöltést igazoló lap leadása a specializációt gondozó intézet adminisztrációjában.

Hallgató

AI és HTI intézeti ügyintéző

 

A diplomamunka beadhatóságának ellenőrzése:

 

Fázis

Határidő

Feladat

Felelős

8.

 

Az intézeti ügyintéző a diplomamunkát átadja az intézményi konzulensnek, valamint azonnal továbbítja az ellenőrző programtól érkezett e-mailt is az intézményi konzulensnek.

AI és HTI intézeti ügyintéző

9.

 

Az intézményi konzulens a nála lévő kinyomtatott diplomamunka, az ellenőrző programból érkezett e-mail, a diplomamunka tartalmi és készültségi szintje valamint a külső konzulens véleménye alapján dönt a diplomamunka beadhatóságáról.

 

Pozitív döntés esetén a kinyomtatott diplomamunkát aláírja és az ellenőrző programból kapott anyag első oldalára rávezeti a „A diplomamunka bírálatra kiadható” bejegyzést.

 

Negatív döntés esetén a kinyomtatott diplomamunkára és az ellenőrző programból kapott anyag első oldalára rávezeti a „A diplomamunka nem adható be” bejegyzést.

 

Az ellenőrző programból érkezett teljes anyagot az intézményi konzulens őrzi meg. Az ellenőrző programból kapott teljes anyag nem adható ki sem a hallgatónak, sem a bírálónak!

Intézményi konzulens

 

10.

 

Az intézményi konzulens a diplomamunka anyagait (kinyomtatott diplomamunka valamint az ellenőrző programból kapott anyag első oldala, melyre rávezette döntését) eljuttatja az intézeti ügyintézőhöz, valamint döntéséről értesíti a hallgatót.

 

Pozitív döntés esetén javaslatot tesz a bíráló személyére.

Intézményi konzulens

11.

 

Pozitív döntés esetén az intézeti ügyintéző (esetleg a hallgató segítségével) eljuttatja a kinyomtatott diplomamunkát a bírálónak.

Az intézményi konzulens döntése az intézetnél marad.

 

Negatív döntés esetén az intézeti ügyintéző visszaadja a kinyomtatott diplomamunkát a hallgatónak.

Az intézményi konzulens döntése az intézetnél marad.

AI és HTI intézeti ügyintéző

Hallgató

12.

2019.01.20.

A bíráló visszaküldi a kinyomtatott diplomamunkát és eljuttatja bírálatát írásban az intézeti ügyintézőhöz.

Bíráló

 

Hallgató értesítése a Záróvizsgáról:

 

Fázis

Határidő

Feladat

Felelős

13.

2019.01.25.

Az intézeti ügyintéző véglegesíti a hallgató Záróvizsgára történő beosztását, a beosztásról és a bírálat beérkezéséről tájékoztatja a hallgatót.

AI és HTI intézeti ügyintéző

 


Megjegyzések:

A fenti határidők valamennyi nappali és levelező tagozaton végző hallgatóra vonatkoznak.

A határidők betartása kötelező!

A záróvizsgák időpontja: 2019. január 28-tól.

A záróvizsgákat követően az intézeti ügyintéző értesíti a könyvtárat a sikeresen védett szakdolgozatok/ diplomamunkák archiválásáról.

Jogorvoslati lehetőségek:

A fenti határidők túllépése esetén csak a következő záróvizsga időszakban lehet a folyamatot továbbvinni.

Amennyiben a Szakdolgozat/Diplomamunka „Nem adható be” minősítést kapott, akkor a hallgató az intézet igazgatónál kérvényezheti, hogy továbbra is az elkezdett szakdolgozatát/diplomamunkáját kívánja folytatni, vagy új téma kiírását kéri.


2018. szeptember 28.

Dr. Rácz Ervin

oktatási dékánhelyettes


Utolsó módosítás: