Get Adobe Flash player

Kutatás

A Híradástechnika Intézet az ipar több jeles képviselőjével áll kapcsolatban. Intézetünk számos K+F tevékenységet végez, sok sikeres munkát és eredményt tudunk felmutatni, melyre büszkék vagyunk.

A Híradástechnika Intézet ipari partnerei:

 • Magyar Telekom Nyrt.
 • Alcatel-Lucent Kft.
 • FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
 • T-Kábel Magyarország Kft.
 • BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Rt.
 • Kapsch Kft.
 • National Instruments Europe Kft.
 • PanTel Technocom Kft.
 • ELMŰ Hálózati Kft.

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény rendelkezik az állam számára befizetendő 0,3%-os innovációs járulékot érintő részletekről.

Ezen járulékból - a törvény előírásainak megfelelően - csak pályázati úton lehet részesülni.
Ennek megfelelően az Óbudai Egyetem - mint költségvetési szerv -, ezen belül pedig Intézetünk szívesen vállal az említett járulék terhére kutatás-fejlesztési feladatokat.
A gazdálkodó szervezetek számára nem kérdés tehát, hogy előnyösebb lehet ez a fajta kutatási-fejlesztési együttműködés intézményünkkel, mint a járulék állam felé történő befizetése.
Kérjük, ha lehetőséget lát az Önök cége és Intézetünk együttműködésére, jelezze felénk és vegye fel a kapcsolatot velünk.

Kapcsolattartó:

Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Híradástechnika Intézet kutatói kapacitása:
Oktatói kapacitás: mintegy 17 mérnök és  10 technikai és adminisztratív feladatot végző személy.

A  fő tevékenységi körök az alábbiak:

 • Az érték- és informatikai biztonság területén állapotfelmérés, kockázatanalízis végzése, biztonságpolitika, szabályzatok, rendszertervek készítése. A szakértőink között található CISA bizonyítvánnyal rendelkező kolléga. Foglalkozunk tanácsadással, műszaki fejlesztéssel, speciális eszközök gyártásával és telepítésével.
 • A távközléstechnika, a méréstechnika területén  kutatás-fejlesztési feladatok ellátása, technologizálás, minta kidolgozás, kissorozatú gyártás, tanulmány készítés, szabványok feldolgozása konkrét alkalmazásokhoz.
 • Beágyazott vezérlők, kommunikációs interfészek tervezése, digitális jelfeldolgozáson (DSP) alapuló algoritmusok kidolgozása és programozása.
 • Jelentős a  felsőfokú szakmai oktatási tevékenységünk is. Vállaljuk szakemberek célirányos felkészítését, tanfolyamok lebonyolítását.  Ennek keretében előállítunk oktatási tematikákat, könyveket, jegyzeteket, mérési leírásokat, videó anyagokat és különféle interaktív multimédia anyagokat. Egyeztetett tematika alapján egyedi, vállalati tanfolyamok tartását is vállaljuk.
 • Független  szakértői tevékenységet végzünk különböző szervezetek és cégek megbízásából.

 Az Óbudai Egyetem KVK Híradástechnika Intézet fontosabb kutatás-fejlesztési témái:

 • A GPON technológiai és topológiai jellemzői, fejlődésének irányai, szabványosítási háttere, megvalósulása hazai környezetben
 • Jövőálló tervezési irányelvek, átépítési koncepciók a magyar Telekom HFC hálózatában
 • A kábeltelevíziózás jövője
 • Szabálytalan gázvételezés lehetőségeinek áttekintése és kivédési lehetőségek vizsgálata
 • Adat-kommunikációs kapcsolat megbízhatóságának növelése érdekében végzett kutatás és kisérleti fejlesztés
 • EMC védett helyiség tervezése  elektronikus rádiófrekvenciás tarifa kapcsolói részére
 • Gázfogyasztásmérők távleolvasási lehetőségeinek vizsgálata
 • ELMŰ NyRt. És az ÉMÁSZ NyRt.-nél alkalmazott GSM modemek alkalmassági tanulmányának elkészítése
 • Távleolvasási rendszerben a GPRS adatátvitel lehetőségeinek vizsgálata.
 • Telefonközpont hívásrekordok gyűjtését és továbbítását ellátó rendszer modernizálási lehetőségeinek vizsgálata
 • Microsoft alapú IPTV bevezetésének lehetőségei a T-kábel hálózatában
 • DVB-S értéknövelt szolgáltatások kialakítási lehetőségei
 • GSM adat-kommunikációs berendezés tápellátás megbízhatóságát növelő kutatás - kísérleti fejlesztés
 • Gázmérő berendezések automatizálása
 • Informatikai biztonsági fejlesztés. Az informatikai rendszerbe történő illetéktelen behatolási lehetőségek vizsgálata - etikus hackelés.
 • Házipénztár modul kifejlesztése a Megrendelő vállalatirányítási rendszeréhez (Exact) kapcsolódóan.
 • Katasztrófaterv készítés (DRP) a megrendelő ügynökei  és az ügynökök informatikai eszközeire vonatkozóan
 • Passzív optikai előfizetői hálózatok és ezen nyújtható szolgáltatások
 • SLA fejlesztés
 • Távközlési szolgáltató rendszerében keletkezett log-ok ellenőrzésének automatizálási lehetőségének vizsgálata;
 • EuroDOCSIS 3.0 bevezetési lehetőségeinek vizsgálata;
 • Nagytávolságú analóg optikai összeköttetések kialakításainak új lehetőségei, tervezési irányelvek specifikálása.

Reményeink szerint sikerül felhívni partnereink figyelmét ezen mindkét fél számára hasznos együttműködési lehetőségre és felajánljuk kutatási kapacitásunkat ipari partnereink számára.